Wat is een casemanager

Omdat tijdens het dementieproces uw zorgbehoeften veranderen en complexer worden, is een vertrouwd en vast aanspreekpunt voor mensen met dementie en hun naasten nodig. Deze vertrouwde professional vervult de functie van casemanager dementie. De persoon die de rol van casemanager vervult, heeft veel kennis over dementie en de sociale kaart, coördineert in de verschillende fasen van het traject de behandeling, begeleiding en steun voor mensen met dementie en hun naasten, én voert deze – waar nodig en mogelijk – ook zélf uit.

In de regio West-Brabant hebben vier grote zorgorganisaties Groenhuysen, TWB Thuiszorg met Aandacht, tanteLouise, en Surplus zorg in totaal ongeveer 30 casemanagers dementie aangesteld. Deze casemanagers zijn onafhankelijk werkzaam en werken organisatie-overstijgend voor het Dementienetwerk West-Brabant. Deze functionarissen zijn HBO-opgeleid en hebben een post-HBO-opleiding Casemanagement Dementie gevolgd. Casemanagement Dementie is een rol die door verschillende functionarissen kan worden uitgevoerd. Het merendeel van de casemanagers in de regio West-Brabant is HBO-verpleegkundige. Daarnaast heeft een aantal casemanagers een achtergrond als maatschappelijk werkende.

De casemanager dementie werkt daar waar mogelijk huisartsgericht, in nauwe samenwerking met de specialist ouderengeneeskunde en de huisarts via een MDO: een Multi-Disciplinair-Overleg. Samen met de cliënt en mantelzorger en de huisarts en/of specialist onderzoeken zij welke therapie, zorg en ondersteuning wenselijk en mogelijk is. Zij begeleiden de klant in het gehele traject tot opname in een verpleeg- of verzorgingshuis. Wanneer er sprake is van psychiatrische behandeling en/of begeleiding, dan is de SPV-er/Verpleegkundig Specialist van de GGZ WNB degene die de taak van het casemanagement op zich neemt.