Leerlingen 't Rijks maken boekje over dementie

'Wat jongeren moeten weten over Alzheimer'

Dit is de titel van een boekje dat de Vooropleiding Beeldende Kunst van RSG 't Rijks, o.l.v. illustratrice Charlotte Heijmans heeft gemaakt in het vorige schooljaar voor de andere leerlingen van school en belangstellenden. Er is hard gewerkt aan de teksten, de illustraties en de vormgeving van het boekje.

Het taboe rond dementie moet de wereld uit

In de komende jaren zal het aantal mensen dat een vorm van dementie gaat krijgen explosief toenemen, zelfs verdubbelen, als er geen medicijn beschikbaar komt. Daar wordt naarstig naar gezocht, maar het is er nog niet. Het zal dus heel normaal worden dat in gezinnen/families vader, moeder, opa, oma of vrienden belast worden met een vorm van dementie, waarbij Alzheimer het meest voorkomt. Het hoort erbij en het betekent een enorme uitdaging voor de samenleving om de mensen met dementie zolang mogelijk deel te laten nemen aan het sociale leven, naar de winkel te gaan, te blijven bridgen, te musiceren en te zingen, te tennissen en noem maar op. Het moet “normaal” zijn om deze mensen erbij te laten horen. Het taboe moet eraf; iedereen kan belast worden met een vorm van dementie en omdat ook zij bij ons in de buurt (willen) blijven wonen, moeten we als buren, als winkelbediende, als koorlid, als tennisvriend ervoor zorgen dat de ziekte bespreekbaar wordt. Als bekend is dat iemand ziek is, dan is het ook gemakkelijker om gedrag te verklaren en is het voor de ander gemakkelijker om een handreiking te bieden, attent te zijn, iemand op te halen voor een repetitie, mee te tennissen enz.

En hoe jonger we de mensen informeren over de vormen van dementie, over alzheimer bijvoorbeeld, hoe gemakkelijker het zal zijn om goed om te gaan met de “zieke” mens, die dan wel vergeetachtiger is geworden, maar nog steeds vader of moeder is, nog steeds opa of oma, nog steeds bridgevriend enz. En juist daarom is op aangeven vanuit Alzheimer Nederland, in bijzonder de afdeling West-Brabant, gevraagd aan docente Pleuni van Loon, coördinator van de Vooropleiding Beeldende Kunst of zij met haar klas wilde meewerken om het boekje te maken, inc. de teksten, illustraties, lay out enz. uit te werken. En het boekje ligt er nu.

In het boekje zijn ook de resultaten meegenomen van het project Prikkelende tuin, waarmee het technasium is bezig geweest voor verpleeghuis Lindenburgh in Steenbergen. De school wil door deelname aan deze projecten nadrukkelijk laten zien dat zij een maatschappelijk betrokken school wil zijn. Het boekje is mede tot stand gekomen via fondsen, zoals het Maseland Goderiefonds, Het Meeussenfonds, Rotary Binnenstad, de Lions, Alz. Nederland en afd. West-Brabant.

Het boekje is te downloaden via de website van de school, Alzheimer Nederland afdeling West Brabant en het Dementienetwerk West-Brabant.