Alzheimer Bulletin no. 3

Het derde Alzheimer Bulletin is uit! In deze nieuwsbrief leest u meer over de activiteiten van Alzheimer Nederland, afd. West-Brabant.