Basiscursus dementie voor professionals start 5 oktober

Omgaan met mensen met dementie vraagt om specifieke kennis en vaardigheden. In de diverse opleidingen wordt deze kennis vaak niet of onvoldoende aangeboden. Aanvullende deskundigheidsbevordering helpt onze professionals om goed om te gaan met en beter in te spelen op de zorgvraag van de cliënt met dementie. Denk hierbij aan onderwerpen als vroeg signalering, ziektebeelden, bejegening en gedragsveranderingen. Deze interactieve cursus bestaat uit twee dagdelen les en een dagdeel met de dementiebril. Daarnaast maken twee e-learnings (met accreditatiepunten voor BIG geregistreerden) onderdeel uit van deze cursus. De cursus wordt gegeven door een ervaren professional in de dementiezorg. Meer informatie leest u hier.