De Nationale Dementiestrategie

Het ministerie van VWS ontwikkelt in opdracht van minister De Jonge een Nationale Dementiestrategie. Deze gaat lopen van 2021 tot 2030 en geeft kaders aan organisaties en instellingen om de zorg en ondersteuning voor mensen met dementie en hun mantelzorgers met elkaar in te richten. Ook in West-Brabant wordt door het Dementienetwerk de ontwikkeling van deze strategie op de voet gevolgd. Zodra er een definitieve tekst is, zal deze ook met de partners gedeeld worden en gaan we kijken hoe we dit in ons meerjarenplan en met alle partijen in de regio kunnen implementeren.