Landelijk Congres Dementie achter de voordeur

Op 1 april wordt het Landelijk Congres Dementie achter de voordeur georganiseerd. Een programma over de veranderingen voor mensen met dementie en hun naasten in de thuissituatie.

Het gewone leven komt ernstig in het gedrang wanneer mensen worden geconfronteerd met dementie. Niet alleen voor de persoon zelf maar ook voor de partner, kinderen, vrienden en andere naasten. Men krijgt te maken met ingrijpende levensvragen: hoe ziet mijn toekomst eruit, wat betekent dit voor mijn relaties en kan ik nog mee blijven doen aan het sociale leven? De omgeving vindt het vaak lastig om met mensen met dementie om te gaan en ziet hen niet altijd meer voor vol aan. Op 1 april staat de Sociale Benadering Dementie centraal. Dit congres wordt georganiseerd door StudieArena i.s.m. Anne-Mei The en Gerke de Boer in De Werelt in Lunteren. Meer informatie vindt u hier.