Diagnostiek

Wanneer er een vermoeden van dementie bestaat, wordt u doorgeleid richting diagnostiek. Dat betekent in de praktijk dat de huisarts of de casemanager dementie u zal doorverwijzen om een diagnose te laten stellen.

Vaak is de drempel om een diagnose te laten stellen best hoog. Toch is het belangrijk dat er op tijd een diagnose wordt gesteld. Daarmee kan voorkomen worden dat u en uw omgeving onnodig lang in onzekerheid verkeren over de oorzaak van uw geheugenproblemen.

Soms kan uw eigen huisarts in samenwerking met de specialist ouderengeneeskunde zelf het diagnostisch onderzoek uitvoeren. Uw huisarts kan u ook doorverwijzen naar een gespecialiseerde instelling, zoals het ziekenhuis.

Bij een vermoeden van dementie bepaalt de huisarts in overleg met u welk diagnosetraject wordt gevolgd. Daarnaast is het mogelijk dat u al onder behandeling bent bij een specialist in een ziekenhuis (bij eerste hulp, op polikliniek of bij opname) of bij een GGZ-instelling en dat u van daaruit wordt doorverwezen voor verdere diagnostiek op het gebied van dementie.

Wilt u meer weten over de casemanager dementie? Bekijk dan deze pagina. Meer informatie over tijdige diagnose, of over specifieke doelgroepen zoals mensen met een verstandelijke beperking, mensen met een migratie achtergrond of jonge mensen met dementie? Op deze website vindt u alle informatie.

Wilt u meer informatie of heeft u een vraag?

+31 (0)6 58 99 36 17