Diagnostiek

Bij een vermoeden van dementie zal de huisarts of de casemanager dementie met je het diagnosetraject bespreken. Soms kan de huisarts, in samenwerking met de specialist ouderengeneeskunde, zelf het diagnostisch onderzoek uitvoeren. De huisarts kan je ook doorverwijzen naar een gespecialiseerde instelling, zoals het ziekenhuis.

Als je al onder behandeling bent bij een specialist in een ziekenhuis of bij een GGZ-instelling, dan kun je ook van daaruit doorverwezen worden voor diagnostisch onderzoek op het gebied van dementie. 

Vaak is de drempel voor een diagnose best hoog. Toch is het belangrijk dat er op tijd een diagnose wordt gesteld. Daarmee kan voorkomen worden dat jij zelf en jouw omgeving onnodig lang in onzekerheid zitten over de oorzaak van jouw geheugenproblemen. Wil je meer weten over de casemanager dementie? Bekijk dan deze pagina.

Meer lezen over tijdige diagnose, of over specifieke doelgroepen zoals mensen met een verstandelijke beperking, mensen met een migratie-achtergrond of jonge mensen met dementie? Op deze website vind je alle informatie.

Wil je meer informatie of heb je een vraag?

+31 (0)6 58 99 36 17