Diagnose

Bij een vermoeden van dementie zal de huisarts of de casemanager dementie het diagnosetraject met je bespreken. Soms kan de huisarts zelf, in samenwerking met de specialist ouderengeneeskunde, het diagnostisch onderzoek uitvoeren. De specialist ouderengeneeskundige komen dan vaak aan huis. De huisarts kan je ook doorverwijzen naar een gespecialiseerde instelling, zoals het ziekenhuis. 

Als je al onder behandeling bent bij een specialist in een ziekenhuis of bij een GGZ-instelling, dan kun je ook van daaruit doorverwezen worden voor diagnostisch onderzoek op het gebied van dementie. 

Vaak is de drempel om te vragen om een diagnose best hoog. Toch is het belangrijk dat er op tijd een diagnose wordt gesteld. Daarmee kan worden voorkomen dat jij zelf en jouw omgeving onnodig lang in onzekerheid zitten over de oorzaak van jouw geheugenproblemen.

Is er sprake van dementie? De huisarts kan je doorverwijzen naar een casemanager dementie. Dit kan ook al als er nog geen diagnose is. Wil je meer weten over wat een casemanager dementie kan betekenen? Bekijk dan deze pagina

Meer lezen over tijdige diagnose, of over specifieke doelgroepen zoals mensen met een verstandelijke beperking, mensen met een migratie-achtergrond of jonge mensen met dementie? Op deze website vind je alle informatie.

Wil je meer informatie of heb je een vraag?

+31 (0)6 58 99 36 17+31 (0)6 58 99 36 17