Uzelf, Mantelzorgers en Vrijwilligers

Blijf op de hoogte

Dementie is een verzamelnaam voor allerlei aandoeningen waarbij bepaalde geestelijke vermogens in de hersenen worden aangetast. De bekendste vorm van dementie is Alzheimer, daarnaast zijn er nog zo’n 60 andere varianten, waarvan FTD (FrontoTemporale Dementie), vasculaire dementie en Lewy Body Dementie de belangrijkste zijn.

Op deze pagina’s leest u wat dementie is en wat u kunt doen in de verschillende fasen van de aandoening:

Daarnaast geven we u graag informatie over de Casemanagers Dementie.

Een aantal feiten over dementie

Dementie is het containerbegrip voor een combinatie van symptomen (een syndroom), waarbij de verwerking van informatie in de hersenen is verstoord.

  • Gemeenschappelijk kenmerk van dementie: geleidelijke achteruitgang van het geestelijk functioneren
  • Er zijn 62 verschillende vormen van dementie, waarvan de belangrijkste zijn: Alzheimer, vasculaire dementie, Lewy Body dementie, Parkinson, Korsakov en frontotemporale dementie (FTD)
  • 1 op 5 mensen krijgt een vorm van dementie
  • Bij vrouwen zelfs 1 op 3
  • Hoe ouder hoe groter de kans op een vorm van dementie
  • Van alle mensen ouder dan 90 jaar krijgt ongeveer 40% een vorm van dementie
  • 70% van de mensen met de diagnose dementie woont thuis. Vroeg of laat krijgen we hier dus allemaal mee te maken!

Bron: CZ 2014

Ontwikkeling van het aantal mensen met een vorm van dementie per gemeente 

De zorg en ondersteuning in uw regio

Meer info per stadium van de ziekte

Voor de diagnose

"Niet-pluis-gevoel"

Tijdens de diagnose

Diagnostiek

Na de diagnose

zorg en diensten

Als we ouder worden, hebben we allemaal wel eens last van vergeetachtigheid. Het geheugen werkt wat trager en als we niet meer zoveel dingen tegelijk kunnen onthouden, maken we ons daarover niet ongerust. Maar het wordt anders als u het gevoel krijgt dat u niet zo goed meer kunt nadenken of dat het warrig is in uw hoofd of dat er iets niet goed is. Dat vage ‘niet-pluis’-gevoel waarmee u geen raad weet, maakt u misschien onzeker en u kunt zich er onbehaaglijk bij voelen. Mensen om u heen merken subtiele maar terugkerende veranderingen: u vergeet dingen en soms gedraagt u zich wat anders. Is het nu vergeetachtigheid of dementie?

Meer informatie over het niet pluis gevoel

Wanneer er een vermoeden van dementie bestaat, wordt de cliënt toegeleid naar diagnostiek. Deze rol kan vervuld worden door de huisarts of de casemanager.

De drempel om diagnostisch onderzoek te laten doen, is voor veel cliënten hoog. In het diagnosetraject staat het onderzoeken van de patiënt en het vaststellen van de diagnose centraal. Op basis van de uitkomsten wordt een vervolgbehandeling ingezet. Bij dementie is vroegdiagnostiek van belang. Zo kan voorkomen worden dat de patiënt en zijn omgeving onnodig lang in onzekerheid blijven over de aard en oorzaak van de geheugenproblemen. Verkeerde verwachtingen kunnen snel worden bijgesteld en tevens kan een eventuele behandeling vroegtijdig gestart worden.

Meer informatie over de diagnostiek

Nadat gebleken is dat uw client de diagnose dementie heeft gekregen, is het belangrijk dat er wordt gekeken hoe diegene zo goed mogelijk ondersteund kan worden. Tijdens het proces van dementie zal de cliënt en zijn naasten allerlei soorten zorg nodig hebben. Natuurlijk kunt u als professional niet op de hoogte zijn van alle diensten en/of ontwikkelingen.

Meer informatie over zorg en diensten