Uzelf, Mantelzorgers en Vrijwilligers

Blijf op de hoogte

Dementie is een verzamelnaam voor allerlei aandoeningen waarbij bepaalde geestelijke vermogens in de hersenen worden aangetast. De bekendste vorm van dementie is alzheimer, daarnaast zijn er nog zo’n 60 andere varianten, waarvan FTD (FrontoTemporale Dementie), vasculaire dementie en Lewy Body Dementie de belangrijkste zijn.

Op deze pagina’s lees je wat dementie is en wat je kunt doen in de verschillende fasen van de aandoening:

Daarnaast geven we je graag informatie over wat een casemanager dementie voor je kan betekenen. 

Een aantal feiten over dementie

Dementie is een verzamelnaam van zo’n 60 aandoeningen waarbij de hersenen informatie niet meer goed kunnen verwerken.

  • Een gemeenschappelijk kenmerk van deze aandoeningen is dat het geestelijk functioneren geleidelijk achteruit gaat
  • Er zijn zo’n 60 verschillende vormen van dementie, waarvan de belangrijkste zijn: alzheimer, vasculaire dementie, Lewy body dementie, parkinson, korsakov en frontotemporale dementie (FTD)
  • 1 op 5 mensen krijgt een vorm van dementie
  • Voor vrouwen geldt dat zelfs 1 op 3 een vorm van dementie krijgt
  • Hoe ouder je wordt, hoe groter de kans op een vorm van dementie
  • Van alle mensen ouder dan 90 jaar krijgt ongeveer 40% een vorm van dementie
  • 70% van de mensen met de diagnose dementie woont thuis.

Bron: CZ 2014

Ontwikkeling van het aantal mensen met een vorm van dementie per gemeente 

De zorg en ondersteuning in jouw regio

Meer informatie per stadium van de ziekte

Voor de diagnose

"Niet-pluis-gevoel"

Tijdens de diagnose

Diagnostiek

Na de diagnose

zorg en diensten

Als we ouder worden, hebben we allemaal wel eens last van vergeetachtigheid. Het geheugen werkt wat trager en als we niet meer zoveel dingen tegelijk kunnen onthouden, maken we ons daarover niet ongerust. Maar het wordt anders als u het gevoel krijgt dat u niet zo goed meer kunt nadenken of dat het warrig is in uw hoofd of dat er iets niet goed is. Dat vage ‘niet-pluis’-gevoel waarmee u geen raad weet, maakt u misschien onzeker en u kunt zich er onbehaaglijk bij voelen. Mensen om u heen merken subtiele maar terugkerende veranderingen: u vergeet dingen en soms gedraagt u zich wat anders. Is het nu vergeetachtigheid of dementie?

Meer informatie over het niet pluis gevoel

Wanneer er een vermoeden van dementie bestaat, wordt de cliënt toegeleid naar diagnostiek. Deze rol kan vervuld worden door de huisarts of de casemanager.

De drempel om diagnostisch onderzoek te laten doen, is voor veel cliënten hoog. In het diagnosetraject staat het onderzoeken van de patiënt en het vaststellen van de diagnose centraal. Op basis van de uitkomsten wordt een vervolgbehandeling ingezet. Bij dementie is vroegdiagnostiek van belang. Zo kan voorkomen worden dat de patiënt en zijn omgeving onnodig lang in onzekerheid blijven over de aard en oorzaak van de geheugenproblemen. Verkeerde verwachtingen kunnen snel worden bijgesteld en tevens kan een eventuele behandeling vroegtijdig gestart worden.

Meer informatie over de diagnostiek

Nadat gebleken is dat uw client de diagnose dementie heeft gekregen, is het belangrijk dat er wordt gekeken hoe diegene zo goed mogelijk ondersteund kan worden. Tijdens het proces van dementie zal de cliënt en zijn naasten allerlei soorten zorg nodig hebben. Natuurlijk kunt u als professional niet op de hoogte zijn van alle diensten en/of ontwikkelingen.

Meer informatie over zorg en diensten