Niet-pluis-gevoel

We hebben allemaal wel eens last van vergeetachtigheid. Het geheugen werkt wat trager. Het wordt anders als u het gevoel krijgt dat u niet zo goed meer kunt nadenken of dat het warrig is in uw hoofd of dat er iets niet goed is. Dat vage "niet-pluis"-gevoel waarmee u zich geen raad weet, maakt u misschien onzeker en u kunt zich er onbehaaglijk bij voelen. Mensen om u heen merken subtiele maar terugkerende veranderingen: U vergeet dingen en soms gedraagt u zich wat anders. Is dat nu vergeetachtigheid of dementie?

De volgende links kunnen u daar meer duidelijkheid over geven:

Als het wel dementie is, komt er heel veel op u af. U heeft een heleboel vragen zoals: Wat is dementie en welke vormen van dementie zijn er? In deze niet-pluis-fase is er vaak al behoefte aan informatie en ondersteuning. Vanuit Alzheimer Nederland wordt algemene informatie verleend. Daarnaast bestaat er ook de alzheimertelefoon die dag en nacht bereikbaar is voor mensen die vragen hebben over dementie of hun verhaal kwijt willen. 

Waar en bij wie kunt u terecht in onze regio? 

  • Uw huisarts
  • Casemanagers dementie en/of geriatrisch verpleegkundigen
  • Medewerkers van de WMO-loketten
  • Geheugensteunpunten
  • Welzijnsorganisaties (bijv. ouderenadviseurs, mantelzorgondersteuning)
  • Thuiszorgorganisaties