Informeren door de huisarts

Het is de taak van de huisarts om de signalen van degene met het 'niet-pluis' gevoel te bespreken en te bepalen of verder onderzoek gewenst is. Er is in de regio West-Brabant een samenwerkingsmodel ontwikkeld, waarbinnen de huisarts de regiefunctie heeft. 

In onze regio bespreken huisartsen met een team van deskundigen de mensen bij wie een vermoeden van dementie is. Dit team bestaat uit onder meer een specialist ouderengeneeskunde, een huisartsen-praktijkondersteuner, een casemanager dementie of geriatrisch verpleegkundige, een wijkverpleegkundige en bijvoorbeeld een ergotherapeut. Samen bespreken ze wanneer de signalen die op dementie wijzen, erop wijzen dat er een diagnose gesteld kan worden. Dit kan door de huisarts, bij de GGZ of in het ziekenhuis plaatsvinden. 

Wilt u meer informatie of heeft u een vraag?

+31 (0)6 58 99 36 17