Wat kan de casemanager dementie voor jou betekenen?

Nog voordat de diagnose dementie is gesteld, kun je in de regio West-Brabant vragen of er een casemanager dementie op bezoek kan komen. Je kunt bij deze professional terecht met alle vragen over dementie.

Tijdens het proces van dementie veranderen de zorgbehoeften en worden deze complexer. Daarom is het belangrijk dat mensen met dementie en hun naasten een vertrouwd en vast aanspreekpunt hebben. De casemanager is een professional met veel kennis over dementie en over de regionale mogelijkheden op het gebied van welzijn, gezondheidszorg, en maatschappelijke dienstverlening. Hij of zij geeft emotionele en praktische begeleiding aan mensen met dementie en hun naasten.

Wat doet een casemanager?

De casemanager dementie werkt waar mogelijk nauw samen met de specialist ouderengeneeskunde en de huisarts via een multidisciplinair overleg (MDO). Samen met de persoon met dementie, de mantelzorger en de huisarts en/of specialist onderzoeken zij welke therapie, zorg en ondersteuning wenselijk en mogelijk is. Zij begeleiden de persoon met dementie in het gehele traject tot opname in een verpleeg- of verzorgingshuis. Wanneer sprake is van psychiatrische behandeling en/of begeleiding, dan is de SPV-er/verpleegkundig specialist van de GGZ WNB degene die de taak van het casemanagement op zich neemt.

Dit zijn de belangrijkste taken en verantwoordelijkheden van de casemanager dementie:

  • Het coördineren van hulpverlening
  • Het begeleiden en ondersteunen van mensen met dementie en mantelzorgers
  • Het optimaliseren van de kwaliteit van zorg rondom mensen met dementie

De uitgebreide versie van de taken en verantwoordelijkheden van de casemanager dementie staan in het expertiseprofiel. Deze vind je op de websites van de twee beroepsverenigingen:

 

Casemanagement in de regio West-Brabant

In de regio West-Brabant hebben vier grote zorgorganisaties, Groenhuysen, TWB, tanteLouise en Surplus in totaal ongeveer 40 casemanagers dementie aangesteld. Deze casemanagers zijn onafhankelijk werkzaam en werken organisatie-overstijgend voor het Dementienetwerk West-Brabant. Ze zijn hbo-opgeleid en hebben een post-hbo-opleiding Casemanagement Dementie gevolgd. Casemanagers kunnen verschillende achtergronden hebben. Het merendeel van de casemanagers in de regio West-Brabant is hbo-verpleegkundige. Soms heeft een casemanager een achtergrond als maatschappelijk werkende. De kosten worden vergoed door de zorgverzekeraar.

Wil je een (gesprek met een) casemanager dementie aanvragen? Je kunt contact opnemen met je huisarts en vragen welke casemanager er aan jouw praktijk verbonden is. Je kunt ook rechtstreeks contact opnemen met deze organisaties: