Organisatie van het netwerk

Het Dementienetwerk West-Brabant heeft een dagelijks bestuur met vertegenwoordiging uit de verschillende sectoren van de aangesloten partners. Het Dementienetwerk heeft een coördinator en een beleidsondersteuner in dienst.

Dementienetwerk West-Brabant

Het Dementienetwerk bestaat uit een netwerkcoördinator (Margo Emmen) en een beleidondersteuner (Loes Maas). Met de aangesloten partners worden tijdens klankbordvergaderingen de plannen en ontwikkelingen afgestemd. Het Dementienetwerk legt verantwoording af aan het bestuur. Het dagelijks bestuur vergadert vier tot vijf keer per jaar. 

 

BESTUURSLEDEN

Ad van Rijen, voorzitter
Raad van Bestuur, WijZijn Traverse Groep 

Margo Emmen, Netwerkcoördinator Dementienetwerk West-Brabant

Dirk-Jan Middelbeek, bestuurslid
Specialist Ouderengeneeskunde, tanteLouise

Dorine Brinkhof, bestuurslid
Raad van Bestuur, Groenhuysen

Ron Leenders, bestuurslid
Bestuurder Sint Elisabeth

Vacature, bestuurslid 
Beleidsadviseur gemeenten

Gerben Jansen, bestuurslid
Sr. Casemanager Dementie, TWB Thuiszorg met Aandacht

Hennie Brons, bestuurslid
Voorzitter Alzheimer Nederland, Afdeling West-Brabant

 

ZORGVERZEKERAARS

De netwerkcoördinator onderhoudt contacten met de zorgverzekeraars en het zorgkantoor in de regio. In West-Brabant is CZ de preferente zorgverzekeraar. Daarnaast heeft het netwerk warme contacten met VGZ. Het Dementienetwerk organiseert regelmatig een afstemmingsoverleg met beleidsmedewerkers van de organisaties die casemanagers dementie leveren. 

KLANKBORDGROEP

Al onze samenwerkingspartners zijn vertegenwoordigd in een klankbordgroep. Drie keer per jaar organiseert het Dementienetwerk een klankbordvergadering, waarbij de leden van de klankbordgroep inspraak hebben en meedenken over belangrijke onderwerpen.

SAMENWERKING

Het Dementienetwerk West-Brabant staat niet op zichzelf. In de regio zijn meerdere netwerken en organisaties actief rondom mensen met dementie, hun mantelzorgers en kwetsbare ouderen in het algemeen. Wij werken onder meer samen met NPZ Roosendaal - Bergen op Zoom - Tholen, VKO (Vroegsignalering Kwetsbare Ouderen), WestWest, Care Innovation Center en het REN (Regionaal Elektronisch Netwerk). 

Daarnaast organiseert het Dementienetwerk tweemaandelijks afstemming met dementienetwerken van Zuidwest Nederland en is het netwerk aangesloten bij het Dementie Netwerk Nederland (DNN). 

 

Wil je meer informatie of heb je een vraag?

+31 (0)6 58 99 36 17+31 (0)6 58 99 36 17