Organisatie van het netwerk

Het Dementienetwerk West-Brabant kent een dagelijks bestuur met vertegenwoordiging uit de verschillende sectoren van de aangesloten partners. Het Dementienetwerk heeft een coördinator en een managementassistent in dienst. Het dagelijks bestuur vergadert 4 à 5 keer per jaar. 

BESTUURSLEDEN

Ad van Rijen, voorzitter
Raad van Bestuur, WijZijn Traverse Groep 

Eva Landa, Netwerkcoördinator Dementienetwerk West-Brabant

Dirk-Jan Middelbeek, bestuurslid
Specialist Ouderengeneeskunde, tanteLouise

Ron Axt, bestuurslid
Raad van Bestuur, Groenhuysen

Marieke Bouwman, bestuurslid
Bestuurder Sint Elisabeth

Vacature, bestuurslid 
Beleidsadviseur gemeenten

Gerben Jansen, bestuurslid
Sr. Casemanager Dementie, TWB Thuiszorg met Aandacht

Hennie Brons, bestuurslid
Voorzitter Alzheimer Nederland, Afdeling West-Brabant

 

ZORGVERZEKERAARS

De coördinator van het Dementienetwerk onderhoudt contacten met de zorgverzekeraars en het zorgkantoor in de regio. In West-Brabant is CZ de preferente zorgverzekeraar. Daarnaast heeft het netwerk ook warme contacten met VGZ. Het netwerk organiseert regelmatig een afstemmingsoverleg plaats met beleidsmedewerkers van de organisaties die casemanagers dementie leveren. 

KLANKBORDGROEP

De partners van het Dementienetwerk vaardigen elk een vertegenwoordiger af in de Klankbordgroep. Drie keer per jaar organiseert het netwerk een afstemmingsbijeenkomst met de Klankbordgroep, waarbij de klankbordgroepleden inspraak hebben en meedenken over belangrijke onderwerpen. 

SAMENWERKING

Het Dementienetwerk West-Brabant staat niet op zichzelf. In de regio West-Brabant is een aantal netwerken en organisaties actief rondom mensen met dementie, hun mantelzorgers en kwetsbare ouderen in het algemeen. Het dementienetwerk werkt nauw samen met samenwerkingsverbanden en organisaties die qua werkgebied en onderwerp nauw aan elkaar verwant zijn. Dit zijn onder meer: 
NPZ Roosendaal – Bergen op Zoom – Tholen, VKO (Vroegsignalering Kwetsbare Ouderen), WestWest, Care Innovation Center en het REN (Regionaal Elektronisch Netwerk). Daarnaast organiseert het netwerk tweemaandelijks afstemming met dementienetwerken van Zuidwest Nederland en is het netwerk aangesloten bij het Dementie Netwerk Nederland (DNN). 
 

Wilt u meer informatie of heeft u een vraag?

+31 (0)6 58 99 36 17