Missie & Visie

De visie van het Dementienetwerk West-Brabant is: Het verhogen van de kwaliteit van de ondersteuning en zorgverlening aan mensen met dementie en hun mantelzorgers door ketenpartners te ondersteunen en gezamenlijk plannen te ontwikkelen.

Steeds meer mensen krijgen in hun dagelijkse leven te maken met iemand met dementie. Het Dementienetwerk beïnvloedt en prikkelt de samenleving door ervoor te zorgen dat mensen open staan voor het omgaan met en ondersteunen van mensen met dementie. Mensen met dementie en hun partners kunnen daardoor beter omgaan met dementie, hun draagkracht wordt waar mogelijk vergroot en de zorgbelasting verlicht, hun participatie in de maatschappij wordt vergroot en het sociaal isolement wordt doorbroken. Zo ontvangen mensen met dementie en hun naasten samenhangende dementiezorg en ondersteuning.

DOELGROEPEN

Naast de mensen met dementie zelf vormen hun mantelzorgers, vrijwilligers en beroepskrachten (artsen, casemanagers dementie, (wijk-)verpleegkundigen en verzorgenden, medewerkers bij gemeenten en welzijnsinstellingen en woningbouwcorporaties, ouderenadviseurs etc.) de belangrijkste doelgroepen van het Dementienetwerk West-Brabant.
 

Wilt u meer informatie of heeft u een vraag?

+31 (0)6 58 99 36 17