Missie & Visie

De missie van het Dementienetwerk West-Brabant is: 

Het versterken van de positie van mensen met dementie en hun mantelzorgers door het verbeteren van het hulpaanbod en het verbinden van de partners die zorg en ondersteuning aanbieden in de regio West-Brabant.

 

Steeds meer mensen krijgen in hun dagelijks leven te maken met iemand met dementie. Het Dementienetwerk beïnvloedt en prikkelt de samenleving door ervoor te zorgen dat mensen open staan voor het omgaan met en ondersteunen van mensen met dementie. Mensen met dementie en hun partners kunnen daardoor beter omgaan met dementie, hun draagkracht wordt waar mogelijk vergroot en de zorgbelasting verlicht, hun participatie in de maatschappij wordt vergroot en het sociaal isolement wordt doorbroken. Zo ontvangen mensen met dementie en hun naasten samenhangende dementiezorg en ondersteuning.

DOELGROEPEN

Uiteraard zijn de mensen met dementie en hun mantelzorgers een belangrijke doelgroep van het Dementienetwerk West-Brabant. Verder richten wij ons op vrijwilligers en beroepskrachten, zoals artsen, casemanagers dementie, (wijk-)verpleegkundigen en verzorgenden, medewerkers bij gemeenten en welzijnsinstellingen en woningbouwcorporaties en ouderenadviseurs.

Wil je meer informatie of heb je een vraag?

+31 (0)6 58 99 36 17+31 (0)6 58 99 36 17