Kleinschalige woonvormen en opname

Hier vind je informatie over onderwerpen die belangrijk zijn wanneer iemand met dementie (tijdelijk) wordt opgenomen zoals alternatieve woonvormen, crisisinterventie en opname in een verzorgings- of verpleeghuis.

Kleinschalige woonvormen

Naast verzorgingshuizen en verpleeghuizen bestaan er alternatieven, zoals kleinschalige woonvormen. In kleine woonvormen voor mensen met dementie wordt zorg geboden in een huiselijke en herkenbare omgeving. Groepen van zes tot acht bewoners vormen met elkaar een huishouden en kunnen zelf hun dagelijks leven inrichten. De woonruimte is herkenbaar als een huis; er is bijvoorbeeld een gezamenlijke woonkamer en iedere bewoner heeft een eigen slaapkamer. Er wordt een gewoon huishouden gevoerd. Zo wordt er met de groep gekookt, worden samen de boodschappen gedaan en vinden er huishoudelijke activiteiten plaats. De bewoners krijgen daarbij zorg en ondersteuning van een vast team van medewerkers, die onderdeel van het huishouden zijn.

Natuurlijk is het belangrijk alle voor- en nadelen van alle woonvormen tegen elkaar af te wegen. Laat je daarom altijd goed informeren. Zo'n kleinschalige voorziening kan op diverse plekken ondergebracht zijn:

  • Zelfstandige woonvoorzieningen: Dit zijn gewone woonhuizen in de wijk. De bewoners kunnen gebruik maken van bijvoorbeeld een wijkhuis of winkels in de buurt. Deze woningen kunnen van een particuliere organisatie of van een woningstichting zijn.
  • Verzorgingshuis: In sommige gevallen worden bepaalde gedeeltes van een verzorgingshuis ingericht als kleinschalige woonvorm.
  • Verpleeghuis: Hier kunnen bijvoorbeeld bepaalde afdelingen verkleind worden om een herkenbare en huiselijkere omgeving te creëren.

 

Deze organisaties bieden ook kleinschalige woonvormen, regulier en particulier:

 

Crisisinterventie

Om verschillende redenen kan het voorkomen dat de thuissituatie niet langer houdbaar is en dat er acuut een opname geregeld moet worden. Via de huisarts, het ziekenhuis of anderen kan men dan bij een van de onderstaande organisaties terecht. Na opname wordt in overleg met de persoon met dementie, de naasten en de arts gekeken wat er verder moet gebeuren. Crisisinterventie kan onder andere plaatsvinden bij deze organisaties:

 

Opname in een verzorgings- of verpleeghuis

Zorginstelling

Mensen met beginnende dementie die niet meer zelfstandig kunnen wonen, kunnen in aanmerking komen voor een plek in een zorginstelling. De medewerkers zijn er om te ondersteunen bij het dagelijkse leven en zij houden een oogje in het zeil. Er wordt zoveel mogelijk rekening gehouden met de individuele behoeften van de persoon met dementie.

Beschermd wonen

Mensen in een gevorderd stadium van dementie hebben veel begeleiding, intensieve verzorging en bescherming nodig. Dit kan bij een instelling met 'beschermd wonen’. Ook hier wordt uiteraard rekening gehouden met de individuele behoeften van de persoon met dementie. 

Kleinschalig wonen

Onderdeel van ‘beschermd wonen’ is het ‘kleinschalig wonen’ (zie bovenaan deze pagina). Bij kleinschalig wonen leeft een kleine groep mensen met intensieve zorg en ondersteuning in een groepswoning. Er wordt geprobeerd het dagelijks leven zoveel mogelijk voort te zetten zoals in de thuissituatie. Zo wordt er met de groep gekookt, worden samen de boodschappen gedaan en vinden er huishoudelijke activiteiten plaats.

Onderstaande organisaties bieden in de regio de verzorgings- en/of verpleeghuizen aan: