Respijtzorg

Mantelzorg kan zwaar zijn. Respijtzorg is een vorm van ondersteuning voor de mantelzorger. Om mantelzorgers de kans te geven hun aandacht even op iets anders te richten, kunnen ze hun zorgtaken tijdelijk overdragen aan een vrijwilliger of professional. In dit overzicht lees je meer.

 

In onze regio kun je voor (informatie over) respijtzorg onder andere terecht bij: