Respijtzorg

Mantelzorg kan zwaar zijn. Respijtzorg is een vorm van ondersteuning voor de mantelzorger. Om mantelzorgers de kans te geven hun aandacht even op iets anders te richten, kunnen ze hun zorgtaken tijdelijk overdragen aan een vrijwilliger of professional. 

 

In onze regio kun je voor (informatie over) respijtzorg onder andere terecht bij:

  • TWB geeft informatie over respijtzorg in deze folder
  • tanteLouise biedt een klein aantal gastenkamers 
  • Groenhuysen biedt opties voor tijdelijk verblijf om de mantelzorger te ontlasten
  • Mantelzorg Roosendaal kan helpen met het vinden van respijtzorg
  • Mantelzorg Halderberge kan helpen met het vinden van respijtzorg
  • Mantelzorg Brabantse Wal kan helpen met het vinden van respijtzorg
  • Handen in Huis