Nieuws

Blijf op de hoogte

Op deze pagina kunt u als professional, mantelzorger of vrijwilliger al het nieuws op het gebied van dementie terugvinden. Het nieuws kan komen vanuit de regio, maar het kan ook een artikel zijn over nationale of internationale onderwerpen. We willen u op deze pagina prikkelen en stimuleren om uw kennis rondom dementie up-to-date te houden.

Heeft u zelf interessant nieuws vanuit het netwerk rondom dementie? Gebruik dan ons contactformulier om uw actuele bijdrage aan te leveren. Via de zoekbalk kunt u in het archief zoeken naar een bepaald onderwerp. Elk blokje met een nieuwsbericht kunt u aanklikken om er meer over te lezen. Onderaan de pagina vind u een link om u aan te melden voor onze periodieke nieuwsbrief per e-mail.

 • Even voorstellen....

  Op 15 maart 2021 is onze nieuwe netwerk coordinator gestart! Lees meer over Eva Landa: 

  Mijn naam is Eva Landa en ik woon, na jarenlang in Bergen op Zoom te hebben gewoond, met mijn partner in Zevenbergen. Voorheen heb ik o.a bij de gemeente Zundert gewerkt als beleidsadviseur welzijn, ben ik manager geweest in de jeugdzorg en heb ik als schoolleider een middelbare school voor uit huis geplaatste jongeren aangestuurd. Sinds enkele weken ben ik netwerk coördinator bij het Dementienetwerk West-Brabant. Een leuke en uitdagende functie die vooral gericht is op het beïnvloeden en prikkelen van de samenleving door ervoor te zorgen dat mensen open staan voor het omgaan met en het ondersteunen van mensen met dementie. Het is mijn rol om de mooie ambities van het Dementienetwerk te verwezenlijken en in nauwe samenwerking met de gemeenten de ketensamenwerking verder te optimaliseren. Verbindend en visiegericht werken, netwerken en het creëren van draagvlak zijn daarbij de sleutelwoorden. 

  Aarzel niet om contact met mij op te nemen als jullie meer over mij of het Dementienetwerk West-Brabant willen weten, of maak een connectie op Linkedin!

  Een collegiale groet,

  Eva Landa

   

 • Alzheimer Bulletin no. 3

  Het derde Alzheimer Bulletin is uit! In deze nieuwsbrief leest u meer over de activiteiten van Alzheimer Nederland, afd. West-Brabant.

 • Nieuwsbrief maart 2021

  Vier keer per jaar brengt Dementienetwerk West-Brabant een nieuwsbrief uit. Bekijk hier de editie van maart 2021. Bent nu nog niet geabonneerd op onze nieuwsbrief? Onderaan onze nieuwspagina kunt u zich aanmelden.

 • Alzheimer Bulletin no. 2

  In dit bulletin leest u meer over de activiteiten van Alzheimer Nederland afd. West-Brabant, zoals de Alzheimer Cafés en de nieuwe uitzendingen op Zuidwest TV.

 • Dementiewegwijzer vanaf nu online!

  Vandaag lanceren wij de Dementie Wegwijzer voor inwoners van de regio West-Brabant! Bent u mantelzorger en zoekt u hulp voor uzelf of voor uw naaste met dementie? Of heeft u een vraag over dementie? Op www.dementienetwerkwb.nl/wegwijzer vindt u vanaf nu op een interactieve manier het antwoord op uw (hulp)vraag!

  Bekijk hier de animatie over de Wegwijzer: 

 • Gevolgen avondklok voor mantelzorgers

  Vanaf zaterdag 23 januari 21.00 uur is een avondklok van kracht. Verschillende mantelzorgers vragen zich af welke gevolgen dit heeft voor de zorg voor een naaste, die elders woonachtig is. Mag je daar nog wel naartoe in de avond voor het verlenen van zorg of ondersteuning? Op de website van Wijzijn Traverse leest u hoe het is geregeld.

 • Online bijeenkomst voor mantelzorgers over de Wet Zorg & Dwang

  Vorig jaar is de Wet zorg en dwang (Wzd) in gegaan. De wet geeft je naaste met dementie vrijheid, maar zorgt ook voor veiligheid. Veel mensen weten niet wat de wet voor hun naaste kan doen. Wil je meer weten over de Wzd? Meld je dan aan voor een van de gratis online informatiebijeenkomsten op 1 en 4 maart. De Wet zorg en dwang (Wzd) zorgt voor bescherming van mensen met dementie. Verzet je naaste zich tegen de zorg die een zorgmedewerker wil geven? Dan noemen we dat onvrijwillige zorg. Dat kan bijvoorbeeld gebeuren wanneer je naaste de medicijnen niet wil innemen, weigert mee te gaan met het busje van de dagbesteding of niet wil verhuizen naar een verpleeghuis.

  Het geven van onvrijwillige zorg mag niet zomaar. Maar wat is er dan wel mogelijk? Wat mogen zorgmedewerkers doen en wat kun jij zelf doen? Voor veel mantelzorgers is dat niet duidelijk. Wil je ook meer weten over de Wzd en de rechten van je naaste en jezelf? Meld je dan aan voor een van de online bijeenkomsten.

   

 • Vacature: Netwerkcoordinator voor het Dementienetwerk gezocht!

  Het bestuur van het Dementienetwerk West-Brabant, bestaande uit een aantal vertegenwoordigers van de betrokken ketenpartners, is in verband met het vertrek van de huidige coördinator per direct op zoek naar een nieuwe netwerk coördinator voor 24 uur per week. Bekijk de vacature op de website van Wijzijn Traverse.

 • Landelijk en regionaal rapport Dementiemonitor Mantelzorg 2020

  Iedere twee jaar voeren Nivel en Alzheimer Nederland de Dementiemonitor Mantelzorg uit. De peiling uit 2020 geeft inzicht in trends in de zorgbelasting, in het sociale leven van mantelzorgers, en in ervaringen met ondersteuning en zorg. Nieuwe onderwerpen zijn de ervaringen van mantelzorgers met proactieve zorgplanning, ervaringen met zorg in de laatste levensfase en de gevolgen van de coronacrisis voor de mantelzorgers. De belangrijkste uitkomsten en aanbevelingen vindt u op onze downloads-pagina. Uiteraard gaat het Dementienetwerk met haar partners zo snel mogelijk met de speerpunten uit deze rapporten aan de slag.
   

 • Afscheid Meta Vrijhoef - Netwerk Coordinator

  Vanwege mijn aanstaande vertrek naar Zeeland, kondig ik hierbij mijn vertrek aan als coördinator van het Dementienetwerk West-Brabant aankondigen. Ik start begin 2021 als manager kwaliteit en lerende netwerken bij de Zeeuwse Zorgschakels. Dat betekent ook, dat ik eind december mijn werkzaamheden voor het Dementienetwerk zal beëindigen. Het bestuur buigt zich momenteel over mijn opvolging en ik zorg ondertussen voor een goede overdracht van mijn activiteiten.
   
  Trots ben ik op wat we als partners in de regio met elkaar de afgelopen jaren hebben bereikt: een meerjarenbeleidsplan dat we gezamenlijk hebben vormgegeven, een nieuwe naam en huisstijl waarmee we ook op social media actief zijn geworden. We hebben de VR-bril Dementie in onze regio gekregen en ook de werkgroepen dementievriendelijke gemeenten hebben mooie en belangrijke activiteiten gehouden. Bijeenkomsten en trainingen vulden onze agenda’s: basiscursussen voor professionals en voor mantelzorgers en vrijwilligers, Ondersteuningsgroepen voor partners, Alzheimer Cafés, Klankbordgroepen, Casemanageroverleggen, casuïstiekbesprekingen, studiemiddagen en nog veel meer. We zijn gestart met voorlichting in moskeeën, een Signaalteam Dementie in Roosendaal, we hebben het Adoptieproject op basisscholen uitgebreid en workshops over o.a. dementiezorg aan migrantenouderen georganiseerd. En we hebben een start gemaakt met verbetering van de informatieoverdracht in de zogenaamde cliëntreis, en ook met de DementieWegwijzer voor ondersteuning aan onze doelgroep in West-Brabant. De Zorgstandaard Dementie en de Nationale Dementiestrategie voorbereid om in onze regio te implementeren. Daarbij hebben we nieuwe en nauwe samenwerking gerealiseerd met onder meer Dementie Netwerk Nederland en met de dementienetwerken in Zuidwest Nederland. Bestaande samenwerking hebben we verder verstevigd met onder andere Alzheimer Nederland, afdeling West-Brabant, het Huis van Morgen, het Care Innovation Center en het Netwerk Palliatieve Zorg. En dat alles met steeds de cliënten met dementie en hun mantelzorgers centraal. En zeker ook alles en iedereen die ik hierbij vergeet te benoemen. Want al deze mooie stappen hebben we alleen kunnen nemen dankzij de fijne samenwerking met ieders inzet. Dank daarvoor!

  Rest mij nog jullie -zeker ook namens Loes!- een fijne kerst en een mooi nieuw jaar toe te wensen. Helaas door alle maatregelen een onpersoonlijk schriftelijk afscheid, maar daarom zeker niet minder gemeend. Bedankt voor de fijne samenwerking in de afgelopen jaren. En we komen elkaar vast nog wel ergens tegen!
   
  Lieve groeten,
  Meta Vrijhoef

 • Webinar over eenzaamheid & zingeving

  Het is een moeilijk jaar geweest. Daarom willen we de mantelzorgers van mensen met dementie in de regio West-Brabant een mooi webinar aanbieden over zingeving en eenzaamheid. Geestelijk verzorger Madeleine Timmermann brengt u een hart onder de riem, in deze soms moeilijke tijd zo rond de feestdagen. U kunt het webinar hier bekijken.

  Wij wensen iedereen fijne feestdagen en alle goeds voor 2021!

  Meta Vrijhoef & Loes Maas, Dementienetwerk West-Brabant

   

 • Webinar over Dementie & Diversiteit

  Op 16 november organiseerden Dementienetwerk West-Brabant samen met Pharos een webinar over de zorg voor mensen met dementie met een migratieachtergrond. Aan de hand van tips en praktijkvoorbeelden kregen de professionals meer inzicht in deze, niet altijd zichtbare, doelgroep. Met dank aan de medewerking van Mustafa Bulut van Obiz en Roshnie Kolste van Pharos! Wilt u de uitzending terugkijken? Stuur dan een e-mail naar info@dementienetwerkwb.nl, dan ontvangt u van ons de link. 

 • Brabantscan

  De Brabantse GGD's hebben november uitgeroepen tot maand van de dementie. Op de Brabantscan worden monitor-  (en andere) cijfers gedeeld, met gemeenten en andere belangstellenden. Per Brabantse gemeente zie je daar onder andere de huidige cijfers over ‘klachten over het geheugen’, prognoses en cijfers met betrekking tot de belangrijkste beinvloedbare factoren. Ook kun je de cijfers van de betreffende gemeente vergelijken met de subregio (WMO-regio), de GGD regio of de hele provincie. Klik op deze link voor meer informatie.

 • Zorgstandaard Dementie

  Over de nieuwe Zorgstandaard Dementie die afgelopen zomer is verschenen, is een helder filmpje gemaakt dat de essentie van deze nieuwe standaard uitlegt. Dit filmpje is te bekijken via deze link.

 • De Nationale Dementiestrategie

  Het ministerie van VWS ontwikkelt in opdracht van minister De Jonge een Nationale Dementiestrategie. Deze gaat lopen van 2021 tot 2030 en geeft kaders aan organisaties en instellingen om de zorg en ondersteuning voor mensen met dementie en hun mantelzorgers met elkaar in te richten. Ook in West-Brabant wordt door het Dementienetwerk de ontwikkeling van deze strategie op de voet gevolgd. Zodra er een definitieve tekst is, zal deze ook met de partners gedeeld worden en gaan we kijken hoe we dit in ons meerjarenplan en met alle partijen in de regio kunnen implementeren.

 • Meerjarenplan

  Op verzoek van de Zorgverzekeraars Nederland heeft het Dementienetwerk West-Brabant in het tweede kwartaal 2018 een meerjarenplan overlegd.