Nieuws

Blijf op de hoogte

Op deze pagina kunt u als professional, mantelzorger of vrijwilliger al het nieuws op het gebied van dementie terugvinden. Het nieuws kan komen vanuit de regio, maar het kan ook een artikel zijn over nationale of internationale onderwerpen. We willen u op deze pagina prikkelen en stimuleren om uw kennis rondom dementie up-to-date te houden.

Heeft u zelf interessant nieuws vanuit het netwerk rondom dementie? Gebruik dan ons contactformulier om uw actuele bijdrage aan te leveren. Via de zoekbalk kunt u in het archief zoeken naar een bepaald onderwerp. Elk blokje met een nieuwsbericht kunt u aanklikken om er meer over te lezen. Onderaan de pagina vind u een link om u aan te melden voor onze periodieke nieuwsbrief per e-mail.

 • Landelijk en regionaal rapport Dementiemonitor Mantelzorg 2020

  Iedere twee jaar voeren Nivel en Alzheimer Nederland de Dementiemonitor Mantelzorg uit. De peiling uit 2020 geeft inzicht in trends in de zorgbelasting, in het sociale leven van mantelzorgers, en in ervaringen met ondersteuning en zorg. Nieuwe onderwerpen zijn de ervaringen van mantelzorgers met proactieve zorgplanning, ervaringen met zorg in de laatste levensfase en de gevolgen van de coronacrisis voor de mantelzorgers. De belangrijkste uitkomsten en aanbevelingen vindt u op onze downloads-pagina. Uiteraard gaat het Dementienetwerk met haar partners zo snel mogelijk met de speerpunten uit deze rapporten aan de slag.
   

 • Afscheid Meta Vrijhoef - Netwerk Coordinator

  Vanwege mijn aanstaande vertrek naar Zeeland, kondig ik hierbij mijn vertrek aan als coördinator van het Dementienetwerk West-Brabant aankondigen. Ik start begin 2021 als manager kwaliteit en lerende netwerken bij de Zeeuwse Zorgschakels. Dat betekent ook, dat ik eind december mijn werkzaamheden voor het Dementienetwerk zal beëindigen. Het bestuur buigt zich momenteel over mijn opvolging en ik zorg ondertussen voor een goede overdracht van mijn activiteiten.
   
  Trots ben ik op wat we als partners in de regio met elkaar de afgelopen jaren hebben bereikt: een meerjarenbeleidsplan dat we gezamenlijk hebben vormgegeven, een nieuwe naam en huisstijl waarmee we ook op social media actief zijn geworden. We hebben de VR-bril Dementie in onze regio gekregen en ook de werkgroepen dementievriendelijke gemeenten hebben mooie en belangrijke activiteiten gehouden. Bijeenkomsten en trainingen vulden onze agenda’s: basiscursussen voor professionals en voor mantelzorgers en vrijwilligers, Ondersteuningsgroepen voor partners, Alzheimer Cafés, Klankbordgroepen, Casemanageroverleggen, casuïstiekbesprekingen, studiemiddagen en nog veel meer. We zijn gestart met voorlichting in moskeeën, een Signaalteam Dementie in Roosendaal, we hebben het Adoptieproject op basisscholen uitgebreid en workshops over o.a. dementiezorg aan migrantenouderen georganiseerd. En we hebben een start gemaakt met verbetering van de informatieoverdracht in de zogenaamde cliëntreis, en ook met de DementieWegwijzer voor ondersteuning aan onze doelgroep in West-Brabant. De Zorgstandaard Dementie en de Nationale Dementiestrategie voorbereid om in onze regio te implementeren. Daarbij hebben we nieuwe en nauwe samenwerking gerealiseerd met onder meer Dementie Netwerk Nederland en met de dementienetwerken in Zuidwest Nederland. Bestaande samenwerking hebben we verder verstevigd met onder andere Alzheimer Nederland, afdeling West-Brabant, het Huis van Morgen, het Care Innovation Center en het Netwerk Palliatieve Zorg. En dat alles met steeds de cliënten met dementie en hun mantelzorgers centraal. En zeker ook alles en iedereen die ik hierbij vergeet te benoemen. Want al deze mooie stappen hebben we alleen kunnen nemen dankzij de fijne samenwerking met ieders inzet. Dank daarvoor!

  Rest mij nog jullie -zeker ook namens Loes!- een fijne kerst en een mooi nieuw jaar toe te wensen. Helaas door alle maatregelen een onpersoonlijk schriftelijk afscheid, maar daarom zeker niet minder gemeend. Bedankt voor de fijne samenwerking in de afgelopen jaren. En we komen elkaar vast nog wel ergens tegen!
   
  Lieve groeten,
  Meta Vrijhoef

 • Webinar over eenzaamheid & zingeving

  Het is een moeilijk jaar geweest. Daarom willen we de mantelzorgers van mensen met dementie in de regio West-Brabant een mooi webinar aanbieden over zingeving en eenzaamheid. Geestelijk verzorger Madeleine Timmermann brengt u een hart onder de riem, in deze soms moeilijke tijd zo rond de feestdagen. U kunt het webinar hier bekijken.

  Wij wensen iedereen fijne feestdagen en alle goeds voor 2021!

  Meta Vrijhoef & Loes Maas, Dementienetwerk West-Brabant

   

 • Webinar over Dementie & Diversiteit

  Op 16 november organiseerden Dementienetwerk West-Brabant samen met Pharos een webinar over de zorg voor mensen met dementie met een migratieachtergrond. Aan de hand van tips en praktijkvoorbeelden kregen de professionals meer inzicht in deze, niet altijd zichtbare, doelgroep. Met dank aan de medewerking van Mustafa Bulut van Obiz en Roshnie Kolste van Pharos! Wilt u de uitzending terugkijken? Stuur dan een e-mail naar info@dementienetwerkwb.nl, dan ontvangt u van ons de link. 

 • Brabantscan

  De Brabantse GGD's hebben november uitgeroepen tot maand van de dementie. Op de Brabantscan worden monitor-  (en andere) cijfers gedeeld, met gemeenten en andere belangstellenden. Per Brabantse gemeente zie je daar onder andere de huidige cijfers over ‘klachten over het geheugen’, prognoses en cijfers met betrekking tot de belangrijkste beinvloedbare factoren. Ook kun je de cijfers van de betreffende gemeente vergelijken met de subregio (WMO-regio), de GGD regio of de hele provincie. Klik op deze link voor meer informatie.

 • Zorgstandaard Dementie

  Over de nieuwe Zorgstandaard Dementie die afgelopen zomer is verschenen, is een helder filmpje gemaakt dat de essentie van deze nieuwe standaard uitlegt. Dit filmpje is te bekijken via deze link.

 • De Nationale Dementiestrategie

  Het ministerie van VWS ontwikkelt in opdracht van minister De Jonge een Nationale Dementiestrategie. Deze gaat lopen van 2021 tot 2030 en geeft kaders aan organisaties en instellingen om de zorg en ondersteuning voor mensen met dementie en hun mantelzorgers met elkaar in te richten. Ook in West-Brabant wordt door het Dementienetwerk de ontwikkeling van deze strategie op de voet gevolgd. Zodra er een definitieve tekst is, zal deze ook met de partners gedeeld worden en gaan we kijken hoe we dit in ons meerjarenplan en met alle partijen in de regio kunnen implementeren.

 • Webinar over dementie bij mensen met een migratie achtergrond

  Op maandag 16 november organiseert Dementienetwerk West-Brabant een webinar voor professionals over dementie bij mensen met een migratie achtergrond. Samen met Pharos, het landelijk expertisecentrum, gaan we in op vragen als: waaraan is behoefte, hoe kan de drempel worden verlaagd en hoe kan het aanbod beter aansluiten op de behoefte. Met praktijksituaties, adviezen en oefeningen zal dit een interactieve online bijeenkomst worden! Aanmelden kan via de agenda van onze website. Accreditatie wordt aangevraagd.

 • Webinar euthanasie bij dementie

  Op 9 september organiseerden Netwerk Palliatieve Zorg en Dementienetwerk West-Brabant een webinar voor professionals over euthanasie bij dementie. Een beladen en actueel thema. Met medewerking van Ronald van Nordennen, Annique Loukes en Patricia de Waard werd de online avond een succes! Uitzending gemist? Klik op deze link om de uitzending te bekijken. 

 • Gemeente Halderberge: Dementievriendelijke gemeenschap?

  De gemeente Halderberge vindt het belangrijk dat de inwoners weten wat dementie is en hoe het mensen kan raken. Daarom zijn er al meerdere voorlichtingsbijeenkomsten geweest. Daarnaast is enkele jaren het platform dementievriendelijk actief. Het platform wil kennis over dementie verspreiden maar er ook voor zorgen dat inwoners die te maken krijgen met dementie steun krijgen in hun eigen omgeving. In samenwerking met de provinciale Stichting Zet willen zij gaan meten hoe dementievriendelijk de gemeenschap is. 

  Dit doen ze met een korte vragenlijst van 10 stellingen. Inwoners van Halderberge wordt gevraagd om deze in te vullen. Er zijn geen goede of foute antwoorden! Hoe meer vragenlijsten er ingevuld worden hoe beter we kunnen aangeven hoe mensen in Halderberge er naar kijken en beleven en hoe dementievriendelijk Halderberge is. Doet u mee? Dat kan via het openen van deze link.

 • Gratis online cursus voor mantelzorgers van Alzheimer Nederland

  Speciaal voor mantelzorgers thuis is een gratis online cursus gemaakt door Alzheimer Centrum Limburg: Partner in balans. Het programma leert je hoe je controle houdt op de situatie en overbelasting voorkomt. Nieuwsgierig of het iets voor je is? Lees dan verder.

 • Odensehuis geopend in Bergen op Zoom!

  Vanaf woensdag 19 augustus is het Odensehuis in Bergen op Zoom geopend. Heeft u, of uw naaste dementie? En heeft u behoefte aan een luisterend oor, lotgenotencontact, of gewoon een ontspannen ochtend of middag met een kopje koffie? Dan bent u van harte welkom in De Korenaere op maandag en woensdag van 10.00-12.00 uur en op vrijdag van 14.00-16.00 uur. Aanmelden is op dit moment noodzakelijk vanwege het Corona-virus: Hanny Vos, telefoonnummer 06-40791334.

 • Tips voor het omgaan met de warmte

  Oververhitting en uitdroging kunnen ernstige gevolgen hebben voor de gezondheid van je naaste met dementie. Let er daarom op dat ze het niet te warm krijgt. Een aantal tips vind je op deze website van Alzheimer Nederland. 

 • Bijeenkomst over de nieuwe Wet Zorg & Dwang gemist?

  Op 23 juni 2020 organiseerden WestWest en Dementienetwerk West-Brabant een online bijeenkomst over de nieuwe Wet Zorg & Dwang. Heeft u de uitzending gemist? Stuur dan een e-mail naar info@dementienetwerkwb.nl, dan ontvangt u van ons een link naar de uitzending.

 • Meerjarenplan

  Op verzoek van de Zorgverzekeraars Nederland heeft het Dementienetwerk West-Brabant in het tweede kwartaal 2018 een meerjarenplan overlegd.