Nieuws

Blijf op de hoogte

Op deze pagina vind je als professional, mantelzorger of vrijwilliger nieuws op het gebied van dementie. Het nieuws kan komen vanuit de regio, maar het kan ook een artikel zijn over nationale of internationale onderwerpen. We willen je op deze pagina prikkelen en stimuleren om jouw kennis rondom dementie up-to-date te houden.

Via de zoekbalk kun je in het archief zoeken naar een bepaald onderwerp. Elk blokje met een nieuwsbericht kun je aanklikken om er meer over te lezen. Onderaan de pagina vind je een link om jezelf aan te melden voor onze periodieke nieuwsbrief per e-mail.

 • DemenTalent

  DemenTalent draait om zingeving. Om kijken naar mogelijkheden. Stimuleren dat mensen met dementie vrijwilligerswerk gaan doen in de hele Nederlandse samenleving. Op deze website vindt u veel informatie over de toegevoegde waarde van dit vrijwilligerswerk, maar ook vele voorbeelden en handvatten om dit daadwerkelijk te realiseren. Wat kunnen mensen met dementie nog voor anderen betekenen? Lees meer over DemenTalent op de website.

 • Nieuw vanaf april: Maatjes-tennis

  Dit voorjaar zullen tennisverenigingen Smash Bergen op Zoom en L.T.C. de Zoom gezamenlijk starten met een nieuw project: Maatjes-tennis. Met dit project wordt íedereen met geheugenproblemen (ook niet-leden) de mogelijkheid geboden om te komen tennissen en zodoende zo lang mogelijk fit en actief te blijven.

  1 Op de 5 mensen is op dit moment belast met een vorm van dementie. Dat betekent dat 20% van het ledenbestand van beide verenigingen hiermee direct of indirect te maken krijgt. Momenteel is er géén aanbod voor hen, waardoor zij mogelijk onbedoeld wegblijven omdat er geen begeleiding voorhanden is. Voor zowel de leden als voor de mantelzorgers is het juist dán erg belangrijk om actief te blijven, andere mensen te blijven zien en sociale contacten te blijven onderhouden. Met dit project scheppen we nieuwe mogelijkheden om deze liefhebberij te kunnen blijven uitoefenen, of om dit misschien ( tijdelijk) weer op te pakken. Maar dan in een wat rustiger tempo.

  Met ingang van april kan er elke 1e dinsdag van de maand getennist worden bij De Zoom, en elke 3e donderdag van de maand bij Smash. Verdere details:

  - De sporter dient zelf voor vervoer van- en naar de vereniging te zorgen.

  - Er is géén begeleiding op de baan.

  - Er zijn verder geen kosten aan verbonden.

  Voorafgaand aan het tennissen is er in het clubhuis volop gelegenheid voor een kop koffie en een sociaal praatje, waarna de baan wordt opgegaan om bijvoorbeeld 30 minuten te spelen. Ook na afloop is er weer volop gelegenheid om in het clubhuis even iets te drinken en na te praten.

  Bij L.T.C. de Zoom kunnen de eerste ballen geslagen worden op dinsdagochtend 4 april, van 10:00 uur tot 11:30 uur. Bij Smash BoZ is dat op donderdagmiddag 20 april van 14:00 uur tot ca 15:00 uur.

  We nodigen iedereen ook van harte uit om eens te komen kennismaken met Maatjes-tennis én om vooral mee te doen!

  Zie verdere info over Maatjes-tennis op de bijbehorende flyer. Voor info bij Smash kunt u mailen naar dvv@smashboz.nl. Voor De Zoom mailt u naar dvv@ltcdezoom.nl. Graag tot dan!

  Werkgroep Dementievriendelijke Verenging Smash BoZ en L.T.C. de Zoom.

 • Café Chantant in Bergen op Zoom op 28 februari

  Op een aantal plaatsen in Nederland is een participatiekoor opgericht. Een koor waarbij mensen met een haperend brein tijdens de zangrepetities en het concert ondersteuning krijgen van mantelzangers. Het doel is om mensen met een haperend brein, die het leuk vinden om te zingen, de mogelijkheid te bieden om te blijven participeren in de samenleving, de mantelzorger te ontlasten en het netwerk uit te breiden door mensen te ontmoeten. Lees meer hierover op www.participatiekoor.nl

  Omdat er vraag was naar meer, is het Café Chantant ontstaan. Een plek waar mensen met een haperend brein elkaar en mantelzangers kunnen ontmoeten op een ontspannen manier en samen kunnen zingen. Dit is maandelijks terugkerend. Iedereen die het leuk vindt kan deelnemen.

  Het eerste Café Chantant van Bergen op Zoom vindt plaats op dinsdag 28 februari van 14 tot 16 in café de Mortier dubbelstraat 66 in Bergen op Zoom. En daarna elke laatste dinsdag van de maand. Alle informatie hierover kunt u lezen op www.mantelzangers.nl of via deze link.

 • Nieuwe netwerkcoordinator

  Met ingang van 1 februari is Margo Emmen de nieuwe coordinator van het Dementienetwerk. Zij is bereikbaar op dinsdag, woensdag en donderdag via margo.emmen@wijzijntraversegroep.nl. Wij wensen Margo veel succes!

 • Fijne feestdagen!

  Nog een paar dagen en dan is het kerst. Via deze weg wil het Dementienetwerk alle professionals, vrijwilligers en mantelzorgers bedanken voor de fijne samenwerking en mooie ontmoetingen in 2022. Wij wensen iedereen fijne feestdagen en een gezond en gelukkig 2023!

 • Oog voor Mantelzorg, nieuwe e-learning voor professionals

  Hoe zorgen we samen voor meer bewustwording bij professionals in zorg- en welzijnsorganisaties met betrekking tot mantelzorg? Deze vraag vormde de basis voor de ontwikkeling van de e-learningmodule ‘Oog voor Mantelzorg’ die door Mantelzorg Brabantse Wal en WijZijn Traverse Groep op 24 november 2022 is gelanceerd. Zorg- en welzijnsorganisaties kunnen deze module gratis opnemen in hun eigen leeromgeving. Lees hier meer over de e-learning!

 • Het Geheugenhuis in de bibliotheek is er voor iedereen

  De Bibliotheek West-Brabant is meer dan een fysieke plaats waar je boeken kunt lenen. Het is vooral ook een plek waar mensen elkaar ontmoeten. De bibliotheek is een ontmoetingsplek die voor iedereen wat te bieden heeft. Naast onder meer boeken en tijdschriften, cursussen en workshops, biedt de bibliotheek ook het Geheugenhuis aan.

  Er is ontzettend veel informatie over dementie te vinden. Binnen iedere gemeente is het ondersteuningsaanbod rondom dementie en het individueel geheugen anders ingericht. Dit kan verwarrend zijn wanneer je informatie wilt inwinnen bij een landelijke organisatie. Bij de Bibliotheek West Brabant is daarom één plaats ingericht waar alle informatie en organisaties samenkomen: het Geheugenhuis. Het Geheugenhuis heeft een fysieke plaats in de bibliotheekvestigingen in Hoogerheide, Oudenbosch, Steenbergen, Roosendaal en Zevenbergen. Het Geheugenhuis is gratis toegankelijk voor alle inwoners die betrokken zijn bij of interesse hebben in het individueel geheugen.

  Het Geheugenhuis is een uitnodigende en laagdrempelige informatie- en ontmoetingsplek binnen de bibliotheek met diverse (activerings)materialen en aansprekende programmering rondom 'het brein'. Het is een fijne plek voor iedereen die op welke manier dan ook te maken heeft met geheugenproblemen of dementie. Om kennis op te doen, te praten met lotgenoten of op een ongedwongen manier ervaringen te delen. Ook kunnen bezoekers gebruik maken van de Belevenistafel. Op dit grote touchscreen staan herinneringsspellen voor volwassenen, jeugd, zorgvragers en hun mantelzorgers. De Belevenistafel is te vinden in Hoogerheide, Roosendaal, Oudenbosch en Zevenbergen. Ook kunnen Geheugenkoffers geleend worden vol met foto’s, boeken en andere materialen om herinneringen op te roepen en gesprekken aan te gaan. De Geheugenkoffers kunnen ook door zorginstellingen geleend worden.  

  Wil je meer weten over het Geheugenhuis? Kijk dan op de website van de Bibliotheek West Brabant.

  www.bibliotheekwb.nl/geheugenhuisDaar lees je ook het ervaringsverhaal van Ria. Zij is mantelzorger voor haar man Rein die aan dementie lijdt. Samen bezoeken zij regelmatig het Geheugenhuis in de bibliotheek in Roosendaal.

   

   

 • Dementiemonitor: Regionaal rapport 2022

  Het regionale rapport van de Dementiemonitor voor West-Brabant is deze week verschenen. Op welke punten scoort de zorg en ondersteuning voor mensen met dementie en mantelzorgers in onze regio beter dan landelijk? En waarop juist lager? Het regiorapport biedt genoeg stof om in gesprek te gaan met gemeenten, beleidsmakers en zorgaanbieders in de regio. In januari gaat een werkgroep met de uitkomsten van het regionale rapport aan de slag.

 • Vacature netwerk coordinator

  Het Dementienetwerk zoekt een nieuwe netwerk coordinator! Bekijk de vacature op de website van WijZijn Traverse voor meer informatie.

 • Dementiemonitor 2022: Jonge mantelzorgers

  Ongeveer 200 van de 4531 mensen die meededen aan de Dementiemonitor, hebben een naaste met dementie die jonger is dan 65 jaar. Deze mensen zijn meegenomen in deze nieuwe factsheet. Het factsheet en de bijbehorende infographic zijn te vinden op onze website.

  De belangrijkste conclusies van dit onderzoek:

  • Gemiddeld zijn deze mantelzorgers 57 jaar, 66% heeft betaald werk.

  • Slechts 46% van de mantelzorgers van jonge mensen met dementie vindt dat de diagnose tijdig gesteld is (in 2020: 55%; totale groep mantelzorgers 2022: 64%)

  • De mantelzorg heeft een grotere impact op mantelzorgers van jonge mensen met dementie, zo beoordeelt men het sociale leven met een 6,3 (t.o.v. een 6,9 voor de totale groep mantelzorgers).

  • Mantelzorgers van jonge mensen met dementie weten minder goed waar zij de ondersteuning kunnen vinden die zij en hun naaste nodig hebben dan de totale groep mantelzorgers (78% versus 87%).

  • De waardering van zorginstellingen is ook minder positief dan in 2020 én ten opzichte van totale groep mantelzorgers in 2022. Dit geldt ten aanzien van activiteiten, hoeveelheid personeel en het aanraden van de zorginstelling aan vrienden en familie.

 • Landelijk rapport Dementiemonitor 2022

  Alzheimer Nederland zet iedere twee jaar een enquete uit onder mantelzorgers om in kaart te brengen hoe het gaat met de mantelzorgers. Lees het landelijke rapport hier. Medio december wordt het regionale rapport voor het Dementienetwerk West-Brabant verwacht. Houdt onze website in de gaten!

   

 • Dementiewegwijzer

  Op onze website staat een handige tool om antwoord te vinden op de meest gestelde vragen over dementie. Bekijk hier de animatie

 • Theatervoorstelling Teun Toebes op 25 oktober

  Teun Toebes, 22 jaar, kerngezond en afgestudeerd verpleegkundige in de geriatrie. Teun besloot ruim een jaar geleden om zich permanent te vestigen op een gesloten afdeling voor mensen met dementie. Waarom? Om te ervaren hoe is om als oudere in een verpleeghuis te wonen. Over deze periode schreef hij de bestseller VerpleegThuis en breidt zijn missie nu uit naar het theater. Aan de hand van grappige, verdrietige en vrolijke anekdotes schetst Teun in zijn voorstelling een ander beeld van mensen met dementie dan het gebruikelijke. De Kring, Roosendaal, 25 oktober.

 • Informatie over dementie in Turks en Marokkaans

  In Nederland leven 290.000 mensen met dementie. Onder mensen met een Turkse of Marokkaanse achtergrond is nog veel onbekendheid met de ziekte en er wordt weinig over gesproken. Ook blijkt hulp en ondersteuning niet altijd makkelijk te vinden of aan te sluiten. Daarom vind je vanaf vandaag vernieuwd informatiemateriaal op www.dementie.nl/turks, www.dementie.nl/turc en www.dementie.nl/maroc.

  Ook op de website van het Dementienetwerk lees je meer over dementie in het Turks en Marokkaans. Ga naar https://www.dementienetwerkwb.nl/turks of https://www.dementienetwerkwb.nl/arabisch

 • Beleef de dementiebril in het Odensehuis Bergen op Zoom

  Op woensdag 9 november van 13.00-16.00 uur organiseert het Dementienetwerk samen met het Odensehuis Bergen op Zoom een middag met de dementiebrillen. Bent u mantelzorger of een naaste van iemand met dementie? Wilt u meer inzicht krijgen in wat er in uw naaste omgaat? Dan kunt u door middel van een korte film, getoond via een virtual reality bril, meekijken in de belevingswereld van iemand met dementie. Na de korte film kunt u nog napraten over uw ervaring met een ervaren casemanager dementie.

  Interesse? Aanmelden kan door een berichtje te sturen naar odensehuisboz@wijzijntraversegroep.nl. Locatie: Korenaere, Bergen op Zoom

 • Alzheimer Café Bergen op Zoom op 24 oktober

  Op 24 oktober organiseert Alzheimer West-Brabant een Alzheimer Café in het nieuwe ABG in Bergen op Zoom. Deze avond staat in het teken van communicatie en bejegening bij dementie. Lees hier meer over de bijeenkomst.

 • Inspiratiemarkt voor mantelzorgers op 12 november

  Op zaterdag 12 november organiseren diverse organisaties gezamenlijk een inspiratiemarkt voor mantelzorgers. U bent van harte welkom tussen 11.00-16.00 uur in de Wittenhorst in Halsteren. Kom, ervaar en beleef wat alle deelnemende organisaties u te bieden hebben! U kunt hier tevens de mantelzorgwaardering in ontvangst nemen.

 • Alzheimer Bulletin Bergen op Zoom

  Het nieuwe bulletin van Alzheimer West-Brabant, afdeling Bergen op Zoom is uit! Lees hier alles over de najaars-activiteiten die op de planning staan.

 • Beleef de dementiebril in het Odensehuis Roosendaal

  Op vrijdag 4 november organiseert het Odensehuis in Roosendaal diverse sessies met de dementiebril. Bent u mantelzorger voor iemand met dementie? En heeft u altijd al eens willen ervaren hoe het is om dementie te hebben? Dan kunt u dat door middel van virtual reality beleven. Aanmelden kan door een berichtje te sturen naar iverbiest@groenhuysen.nl

 • Meerjarenplan

  Op verzoek van de Zorgverzekeraars Nederland heeft het Dementienetwerk West-Brabant in het tweede kwartaal 2018 een meerjarenplan overlegd.