Overige diensten

Hier vindt u alle overige diensten.

Alzheimer Café

Het Alzheimer Café is een informele bijeenkomst voor patiënten, partners, familieleden, hulpverleners en andere belangstellenden die vragen hebben over dementie. Tijdens elk Café wordt er een ander onderwerp/thema besproken, waarbij een professional aanwezig is die kennis heeft van betreffend onderwerp. Naast informeren zijn deze bijeenkomsten er ook om steun te vinden en voor de sociale contacten.
Aanmelden is niet nodig, de toegang is gratis, iedereen is welkom! Voor meer informatie over Alzheimer Cafés binnen de regio gaat u naar http://www.alzheimerwb.nl/ 

Mantelzorgondersteuning

In de huidige maatschappij wordt er een steeds groter beroep gedaan op mantelzorg. Natuurlijk zitten hier ook grenzen aan. Om te zorgen dat mantelzorgers ergens terecht kunnen als ze het even niet meer overzien, is de mantelzorgondersteuning in het leven geroepen. De belangrijkste taak is het bieden van advies en praktische hulp. Mantelzorgondersteuning kan dus bestaan uit advies over de verzorging, tijdelijke overname van de zorg, financiële ondersteuning en hulp bij het organiseren van de zorg. Daarnaast kunnen ze u ook helpen met het aanvragen van de juiste zorg of ondersteuning.
Als mantelzorger kunt u hiervoor terecht bij:
•    De Steunpunten Mantelzorg (voor informatie en advies).
•    Thuiszorginstellingen (mantelzorgondersteuning).
•    Uw gemeente (vraag bij het Wmo-loket van uw gemeente wat de mogelijkheden zijn).
•    Zorgvoorelkaar.com, een soort marktplaats waar cliënten en (vrijwillige) hulpverleners elkaar kunnen ontmoeten.

Hieronder geven wij de linkjes weer naar de steunpunten mantelzorg die in de regio West-Brabant actief zijn:

 

Financiën

Tijdens het proces van dementie loopt men niet alleen tegen zorgvragen aan maar er komt vaak veel meer bij kijken, waarvoor niet altijd meteen hulp is. Zo kan het gebeuren dat degene met dementie niet meer in staat is om zijn of haar financiële zaken te regelen. In het begin zullen er signalen zijn als het vergeten van betalingen of het niet meer volledig begrijpen van brieven. Dit kan uitlopen tot het verwaarlozen van de volledige administratie. Mocht het nog in het beginstadium zitten en is er enige ondersteuning nodig bij de financiën, dan is het mogelijk om contact op te nemen met de onderstaande organisaties.

Als nu blijkt dat er al meer speelt en iemand echt niet meer in staat is verantwoordelijk om te gaan met zijn financiën, dan is het misschien belangrijk om te gaan spreken over bewindvoering. Hierbij gaat de verantwoordelijkheid maar ook de bevoegdheid naar een familielid of een organisatie. De rechter benoemt vaak deze persoon. Op deze pagina van Alzheimer Nederland kunt u meer informatie vinden over bewindvoering: https://www.alzheimer-nederland.nl/dementie/wat-moet-ik-regelen/vertegenwoordiging-bij-dementie

Meer informatie over financiële ondersteuning bij u in de regio:

 

Activiteiten

Bewegen is goed voor mensen met dementie. Dat staat vast. Veel onderzoeken hebben dit al aangetoond. Door lichamelijk te bewegen, breng je de hersenen ook in beweging. Daarmee kun je de dementie niet stoppen, maar wel vertragen en kun je ook de omstandigheden verbeteren. Doordat de mensen met dementie zich beter voelen, wordt de zorg voor hen ook leuker om te doen. Wanneer u overdag meer beweegt, slaapt u ’s nachts weer rustiger. Als mensen beter gaan eten en hun conditie verbetert, worden ze actiever. Oftewel als mensen blijven bewegen, gaan ze zich beter voelen en komt alles in een stijgende lijn te zitten. Voor mensen die 55+ zijn geworden, wordt er een heel scala aan activiteiten aangeboden. In elke regio is dit weer anders vorm gegeven. Hieronder geven we de organisaties of stichtingen weer die de activiteiten aanbieden.

 

Ouderenmishandeling

In Nederland is naar schatting jaarlijks minstens één op de twintig ouderen slachtoffer van mishandeling. Wellicht hebben we het dan nog maar over het topje van de ijsberg. Er zijn allerlei vormen van ouderenmishandeling, zoals bedreiging, verwaarlozing en diefstal.
Ouderenmishandeling stopt niet vanzelf. Bespreek daarom wat u wordt aangedaan! Bijvoorbeeld met iemand die u vertrouwt of met uw huisarts. Er zijn ook instanties aan wie u de mishandeling kunt melden. Er is hulp beschikbaar op praktisch, juridisch, financieel en emotioneel gebied. Ook zijn er veilige opvangplekken. Via de link hieronder komt u terecht bij het algemene steunpunt ouderenmishandeling. Hier vindt u niet alleen meer informatie maar kunt u ook verdere hulp krijgen.