Wat kan de gemeente voor jou betekenen?

De gemeente heeft vanuit de WMO (Wet maatschappelijke ondersteuning) de taak om inwoners te ondersteunen bij hun deelname in de samenleving. Dit geldt dus ook voor mensen met beginnende dementie en hun mantelzorgers.

De gemeente financiert de WMO-loketten. Medewerkers van deze loketten geven informatie of advies aan inwoners over de mogelijkheden op het gebied van individuele voorzieningen die via de gemeenten of de AWBZ (Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten) worden verstrekt. Deze medewerkers zijn niet specifiek geschoold op het gebied van dementie, maar als zij het vermoeden hebben dat er iets ‘niet pluis’ is, wordt de cliënt doorverwezen naar bijvoorbeeld de huisarts.