Informeren door de gemeente

Gemeenten hebben vanuit de Wmo (de Wet Maatschappelijke Ondersteuning) de taak om inwoners te ondersteunen bij hun deelname in de samenleving. Dit geldt dus ook voor mensen met beginnende dementie en hun mantelzorgers.

De onderdelen ‘informatie en voorlichting’ en ‘participatie in de samenleving’ zijn belangrijk in deze fase. Dit valt onder de taak en verantwoordelijkheid van de gemeenten, die de Wmo-loketten financieren.

Medewerkers van deze loketten geven informatie of advies aan inwoners over de mogelijkheden die er zijn op het gebied van individuele voorzieningen die via de gemeenten of de AWBZ (Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten) worden verstrekt. Deze medewerkers zijn niet specifiek geschoold op het gebied van dementie, maar als zij het vermoeden hebben dat er iets ‘niet pluis’ is, wordt de cliënt doorverwezen naar bijvoorbeeld de huisarts.