Werkwijze Dementienetwerk

Onze activiteiten

Het Dementienetwerk organiseert en ontwikkelt een scala aan activiteiten voor haar netwerkpartners en voor inwoners van haar regio. Samengevat kent het Dementienetwerk West-Brabant de volgende hoofdactiviteiten:

  • Afstemming activiteiten en ontwikkelingen in de keten
  • Deskundigheidsbevordering van professionals en mantelzorgers & vrijwilligers
  • Ontwikkelen en innovaties (eHealth en domotica)
  • Dementievriendelijke Gemeenten
  • PR & Communicatie over o.a. cursussen en bijeenkomsten
  • Coördineren van de organisatie van 40 Alzheimer Cafés per jaar

In ons jaarplan voor 2022 kunt u meer lezen over de activiteiten waar we aan werken.