Disclaimer & Privacy

De aangeboden informatie op deze site is met grote zorg samengesteld. Op deze pagina leest u meer over onze disclaimer en privacy maatregelen.

Disclaimer

Dementienetwerk West-Brabant is verantwoordelijk voor de inhoud van deze website en doet er alles aan die actueel en juist te houden. Dementienetwerk West-Brabant behandelt alle informatie die u ons verstrekt vertrouwelijk en gebruikt persoons- of adresgegevens uitsluitend waarvoor u ze doorgeeft. Informatie over bezoeken aan deze website gebruikt Dementienetwerk West-Brabant voor statistische doeleinden en om de dienstverlening aan u te kunnen verbeteren. Het (vanuit commercieel oogpunt) verspreiden of kopiëren van deze informatie is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld. Dementienetwerk West-Brabant kan geen aansprakelijkheid aanvaarden voor eventuele gevolgen, als gevolg van het gebruik, het vertrouwen op of acties ondernomen naar aanleiding van informatie op deze website. Dementienetwerk West-Brabant streeft er naar de site permanent beschikbaar te hebben. Voor de eventuele gevolgen van het (tijdelijk) niet beschikbaar zijn van de site kan geen aansprakelijkheid worden aanvaard.

Neem contact met ons op om incorrecte of verouderde informatie te melden.

 

Privacy Verklaring

www.dementienetwerkwb.nl is de website van het Dementienetwerk West-Brabant.

Dementienetwerk West-Brabant is een samenwerkingsverband tussen aangesloten gemeenten, zorg- en welzijnsaanbieders, Alzheimer Nederland, ouderenbonden, woningcorporaties, GGZWNB en GGD West Brabant. De missie van het Dementienetwerk is “Het versterken van de positie van mensen met dementie en hun mantelzorgers door het verbeteren van het hulpaanbod en het verbinden van de partners die zorg en ondersteuning aanbieden in de regio West-Brabant.”.

Als u gebruik maakt van de informatie die Dementienetwerk West-Brabant of van andere diensten van Dementienetwerk, dan verwerken wij mogelijk gegevens van u.

Dementienetwerk West-Brabant vindt de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van de participanten van Dementienetwerk West-Brabant, de bestuursleden, haar relaties en belangstellenden van groot belang.

Persoonsgegevens worden met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd. Dementienetwerk West-Brabant houdt zich in alle gevallen aan de eisen van de geldende privacy wetgeving.

De verantwoordelijke voor de gegevensverwerking is het bestuur van Dementienetwerk West-Brabant. Wij kunnen deze privacyverklaring van tijd tot tijd aanpassen. 

Verwerking persoonsgegevens
In dit privacy statement lichten wij aan de hand van de verschillende manieren waarop wij persoonsgegevens verkrijgen, toe welke gegevens wij verzamelen en voor welke doeleinden wij deze gegevens gebruiken.

Vragen over of aan Dementienetwerk West-Brabant
Men kan Dementienetwerk West-Brabant vragen stellen via het contactformulier op www.dementienetwerkwb.nl.
In geval van telefonisch contact en vragen online, registreren wij uw naam en eventueel aanvullende gegevens indien u bijvoorbeeld informatiemateriaal toegestuurd of gemaild wilt krijgen. Wanneer u contact met ons opneemt, geeft u hiervoor toestemming.

Als u gebruik maakt van een online formulier dan vragen wij u de volgende gegevens in te vullen:
voor- en achternaam, e-mailadres. Uw gegevens worden uitsluitend gebruikt voor het beantwoorden van uw vraag.

Participanten van Dementienetwerk West-Brabant
Regionale zorgorganisaties kunnen participant worden van Dementienetwerk West-Brabant. Wij vragen dan aan de netwerkcoördinator om zich schriftelijk aan te melden. Wij verkrijgen op deze manier een aantal (persoonlijke) gegevens (naam, functie, e-mailadres en telefoonnummer van de contactpersoon en het adres van de organisatie) die wij alleen zullen gebruiken voor alle administratie rondom het participeren in Dementienetwerk West-Brabant en communicatie van en met Dementienetwerk West-Brabant. Wij vragen tevens hoe elke partner organisatie op onze website vermeld wil worden. Bij aanmelding geeft u toestemming voor dit gebruik.

Sociale media
Dementienetwerk West-Brabant maakt op dit moment  gebruik van sociale media: Facebook, LinkedIn en Twitter.

Uw rechten
U hebt het recht ons te verzoeken inzage te verlenen in uw persoonsgegevens en/of deze te verbeteren, aan te vullen, te verwijderen of af te schermen.
Een verzoek om inzage en/of correctie kunt u aan ons richten door een e-mail te sturen via de netwerkcoördinator of management assistent. U kunt daarvoor ook gebruik maken van het contactformulier.

Beveiliging
Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking. De dataverbindingen zijn beveiligd.

Bewaartermijnen
Persoonsgegevens mogen niet langer bewaard worden dan noodzakelijk is. Dementienetwerk West-Brabant bewaart gegevens maximaal 5 jaar.

Contact
Voor vragen of opmerkingen aangaande de privacy verklaring kunt u contact opnemen via het contactformulier op deze website.