Adoptieproject op de basisschool

Een op de vijf mensen krijgt vroeg of laat te maken met een vorm van dementie. Nederland telt op dit moment ruim 270.000 mensen met dementie. De verwachting is dat in 2040 ruim een half miljoen mensen een vorm van dementie zullen hebben. Wanneer een ouder of opa/oma dementie heeft, is dat vaak moeilijk te bevatten voor een kind/jongere. Toch is het belangrijk dat kinderen, hoe jong ze ook zijn, gaan begrijpen wat er aan de hand is. Door open te zijn over dementie en hen adviezen te geven hoe om te gaan met iemand met dementie, kun je het kind/de jongere helpen het te accepteren en ermee om te gaan. We willen door de inzet van het Adoptieproject bijdragen aan de ontmoeting tussen de jongere en de persoon met dementie.

 

 

De werkgroep Dementievriendelijk Roosendaal heeft in samenwerking met Alzheimer West-Brabant een draaiboek opgesteld om het Adoptieproject in de gemeente Roosendaal uit te rollen op basisscholen. Dit gebeurt in samenwerking met een nabijgelegen vorm van dagbesteding voor mensen met dementie. Het project heeft op basisschool KPO de Saffier gedraaid; de ervaringen waren positief.

Wat houdt het Adoptieproject in het kort in?

In het project wordt een basisschool gekoppeld aan een dagbesteding in de buurt van de school. Na een interactieve gastles, schriftelijke informatie en (eventuele) thema avond voor ouders,  brengen leerlingen van groep 7 in de maanden daarna op regelmatige basis in kleine groepjes een bezoekje aan een dagbesteding voor een activiteit met de bezoekers. Hierbij zijn ook organisaties uit het voorliggend veld betrokken, zoals Wijzijn Traverse.

Doelen Adoptieproject

  • Taboe rondom dementie verder doorbreken
  • Kinderen leren de wereld van mensen met dementie beter te begrijpen
  • Mensen met dementie hebben contact met kinderen door samen activiteiten te ondernemen
  • Indirect doel; kinderen prikkelen om later in de zorg te gaan werken

Wat organiseren wij?                                                                                                                                         

  • Begeleiden proces van start tot evaluatie tussen de betrokken partijen
  • Leerlingen krijgen voor de start van de bezoeken een interactieve gastles door een voorlichter van Alzheimer West-Brabant met daarin aandacht voor o.a. de werking van hersenen, geheugentestjes en spelletjes
  • Aan het eind van het project wordt nogmaals een les gegeven om de opgedane ervaringen te delen en vragen te beantwoorden
  • Brief met uitleg aan ouders en de mogelijkheid om ouders in bijeenkomst uitleg te geven over het project en dementie
  • Materialen die bijdragen aan het project

Ben je werkzaam op een basisschool of dagbesteding in West-Brabant, en zou je een dergelijk project willen starten? Of wil je meer informatie? Neem dan contact op met Dementienetwerk West-Brabant.