• 3 dagdelen en 2 e-learnings
    9.00-12.00 uur
  • Bergen op Zoom, Wijzijn Traverse
  • Deelname is kosteloos voor medewerkers van aangesloten netwerkpartners

Professionals

Basiscursus persoonsgericht werken in de dementiezorg

Omgaan met mensen met dementie vraagt om specifieke kennis en vaardigheden. In de diverse opleidingen wordt deze kennis vaak niet of onvoldoende aangeboden. Aanvullende deskundigheidsbevordering helpt onze professionals om goed om te gaan met en beter in te spelen op de zorgvraag van de cliënt met dementie. Denk hierbij aan onderwerpen als vroeg signalering, ziektebeelden, bejegening en gedragsveranderingen.

Deze interactieve cursus bestaat uit twee dagdelen les en een dagdeel met de dementiebril. Daarnaast maken twee e-learnings (met accreditatiepunten voor BIG geregistreerden) onderdeel uit van deze cursus. De cursus wordt gegeven door een ervaren professional in de dementiezorg. 

Doelgroep

Zorg- en welzijnsprofessionals zoals verzorgenden, verpleegkundigen en woon/leefondersteuners.

Data

  • Bijeenkomst 1: 7 april 2022 van 9.00-12.00 uur. U kunt zich dan ook inschrijven voor een tijdslot van 60 minuten met de dementiebril op 14 april en u ontvangt de inloggegevens van de e-learning behorend bij de dementiebril.
  • Bijeenkomst 2 met de dementiebril: 14 april 2022 tussen 9.00-14.00 uur (1 uur per deelnemer).
  • Bijeenkomst 3: 28 april 2022 van 09.00-12.00 uur. Na afloop ontvangt u een e-learning van Trimbos als naslagwerk. Hiervoor zijn accreditatiepunten te verkrijgen.

 

Locatie

Wijzijn Traverse, Jacob Obrechtlaan 5 in Bergen op Zoom

Docenten

Carina Veraart & Mirjam van Reijen

Heeft u vragen over deze activiteit?

Neem vrijblijvend contact met ons op.

+31 (0)6 58 99 36 17