• 2 bijeenkomsten en een e-learning
    13.00-17.00 uur
  • Roosendaal, Wiekendael
  • Deelname is kosteloos voor medewerkers van aangesloten netwerkpartners

Professionals

Basiscursus Dementie voor professionals

Omgaan met mensen met dementie vraagt om specifieke kennis en vaardigheden. In de diverse opleidingen wordt deze kennis vaak niet of onvoldoende aangeboden. Aanvullende deskundigheidsbevordering helpt onze professionals om goed om te gaan met en beter in te spelen op de zorgvraag van de cliënt met dementie. Denk hierbij aan onderwerpen als vroeg signalering, ziektebeelden, bejegening en gedragsveranderingen.

Doelgroep

Zorg- en welzijnsprofessionals, zoals verzorgenden, verpleegkundigen en woon/leefondersteuners.

Data

  • Op 7 september ontvangt u de e-learning per e-mail (Kwaliteitsregister V&VN 7 punten voor beide delen)
  • Bijeenkomst 1: 21 september van 13.00-17.00 uur
  • Bijeenkomst 2: 7 oktober van 13.00-17.00 uur

Locatie

Groenhuysen, Wiekendael

Docent

Carine van de Riet, casemanager dementie

Heeft u vragen over deze activiteit?

Neem vrijblijvend contact met ons op.

+31 (0)6 58 99 36 17