• 3 dagdelen en 1 e-learning
    9.00-12.00 uur
  • TWB, Roosendaal
  • Deelname is kosteloos voor medewerkers van aangesloten netwerkpartners

Professionals

Basiscursus persoonsgericht werken in de dementiezorg

Omgaan met mensen met dementie vraagt om specifieke kennis en vaardigheden. In de diverse opleidingen wordt deze kennis vaak niet of onvoldoende aangeboden. Aanvullende deskundigheidsbevordering helpt onze professionals om goed om te gaan met en beter in te spelen op de zorgvraag van de cliënt met dementie. Denk hierbij aan onderwerpen als vroeg signalering, ziektebeelden, bejegening en gedragsveranderingen.

Deze interactieve cursus bestaat uit twee dagdelen les en een dagdeel met de dementiebril. Daarnaast maakt een e-learning (met accreditatiepunten voor BIG geregistreerden) onderdeel uit van deze cursus. De cursus wordt gegeven door een ervaren professional in de dementiezorg. 

Doelgroep

Zorg- en welzijnsprofessionals zoals verzorgenden, verpleegkundigen en woon/leefondersteuners.

Data

  • Bijeenkomst 1: 30 november 2023 van 9.00-12.00 uur. Je kunt je dan ook inschrijven voor een tijdslot van 60 minuten met de dementiebril op 14 december.
  • Bijeenkomst 2 met de dementiebril: 14 december 2023 tussen 9.00-14.00 uur (1 uur per deelnemer).
  • Bijeenkomst 3: 11 januari 2024 van 09.00-12.00 uur. Na afloop ontvang je een e-learning van Trimbos als naslagwerk. Hiervoor zijn accreditatiepunten te verkrijgen.

 

Locatie

TWB, De Belder, Roosendaal

Docent

Esther Tempels & Mirjam van Reijen, casemanagers dementie

Heb je vragen over deze activiteit?

Neem vrijblijvend contact met ons op.

+31 (0)6 58 99 36 17