Dementievriendelijke Gemeenten

In de regio West-Brabant zijn diverse werkgroepen actief om hun gemeente/gemeenschap dementievriendelijk(er) te maken. Op deze pagina vind je meer informatie over deze dementievriendelijke gemeenten.

Wat is een dementievriendelijke gemeente of gemeenschap?

In een dementievriendelijke gemeente is er aandacht voor de situatie waarin mensen met dementie en hun mantelzorgers verkeren. Inwoners en lokale organisaties en partijen werken samen aan allerlei initiatieven die de levenskwaliteit van deze groep kwetsbare mensen vergroot. Een gemeenschap waarin dementie wordt geaccepteerd, waarin mensen dementie kunnen herkennen en hiermee om kunnen gaan.

Waarom is een dementievriendelijke gemeente of gemeenschap nodig?

Dementie wordt volksziekte nummer 1. Nu al leven in Nederland 270.000 mensen met dementie; in 2040 zal dit aantal verdubbeld zijn. Noord-Brabant is in Nederland koploper wat vergrijzing betreft, dus is er ook een toename te verwachten van het aantal mensen met dementie. In Brabant zal het aantal mensen met dementie stijgen naar bijna 61.000 in 2030, ten opzichte van ruim 34.000 in 2015. Maar liefst 70% van de mensen met dementie in Nederland woont gewoon thuis.

We zullen er dus allemaal mee te maken krijgen; in familie- of vriendenkring, op straat, in de winkel of op het werk. 

Werkgroepen

In diverse gemeenten in de regio West-Brabant werken vrijwilligers, belangenbehartigers en professionals samen in een werkgroep om bij te dragen aan een dementievriendelijke gemeente en samenleving. Regionaal vindt er regelmatig overleg plaats over overstijgende thema’s en om tips en ervaringen uit te wisselen. Elke gemeente en werkgroep heeft daarbij zijn eigen focus, doelen en activiteiten.

Er zijn tien doelstellingen:

  • Naar een andere beeldvorming: weg met het taboe
  • Naar meer kennis: inzicht biedt uitzicht
  • Naar een betere integratie: mensen met dementie tellen mee
  • Naar meer ontmoetingen: samen
  • Naar betere contacten tussen generaties: voor jong en oud
  • Naar meer welzijn: warme zorg
  • Naar meer autonomie: burgers zoals u en ik
  • Naar lagere drempels: iedereen welkom
  • Naar een veiligere samenleving: veilig thuis
  • Naar de mobilisatie van een hele gemeente: gemeentebreed

 

Meer informatie?