Dementievriendelijke Gemeenten

In de regio West-Brabant zijn diverse werkgroepen actief om hun gemeente/gemeenschap dementievriendelijk(er) te maken. Op deze pagina vindt u meer informatie over deze Dementievriendelijke Gemeenten (DVG).

Wat is een dementievriendelijke gemeente of gemeenschap?

In een Dementievriendelijke gemeente ofwel gemeenschap (DVG) is er aandacht voor de situatie waarin mensen met dementie én hun mantelzorgers verkeren. Inwoners en lokale organisaties en partijen werken samen aan allerlei initiatieven die de levenskwaliteit van deze groep kwetsbare mensen vergroot. Een gemeenschap waarin niet alleen dementie wordt geaccepteerd: van bakker en buurman tot sportclub en wijkagent, maar ook een gemeenschap waarin mensen dementie kunnen herkennen en hiermee om kunnen gaan.

Waarom is een dementievriendelijke gemeente of gemeenschap nodig?

Dementie wordt volksziekte nummer 1, nu al leven in Nederland 270.000 mensen met dementie, in 2040 is dit aantal verdubbeld. Noord-Brabant is in Nederland koploper wat betreft vergrijzing, dus is er ook een toename te verwachten van het aantal mensen met dementie. In Brabant zal het aantal mensen met dementie stijgen naar bijna 61.000 in 2030, ten opzichte van ruim 34.000 in 2015.

Kortom we krijgen er dus allemaal mee te maken; in familie- of vriendenkring, maar ook op straat, in de winkel of op het werk. Want 70% van de mensen met dementie in Nederland woont gewoon thuis.

Werkgroepen

In diverse gemeenten in onze regio West-Brabant hebben vrijwilligers, belangenbehartigers en professionals de handen ineen geslagen en vormen samen een werkgroep. Ieder vanuit zijn eigen motivatie of opdracht maar allen met het grotere doel voor ogen: bijdragen aan een dementievriendelijke gemeente en samenleving. Regionaal vindt er frequent overleg plaats over overstijgende thema’s en uitwisselen tips en ervaringen. Maar elke gemeente en werkgroep DVG heeft zijn eigen focus, doelen en activiteiten.

Er zijn een tiental doelstellingen:

  • Naar een andere beeldvorming (weg met het taboe)
  • Naar meer kennis ( inzicht biedt uitzicht)
  • Naar een betere integratie (mensen met dementie tellen mee)
  • Naar meer ontmoetingen (samen)
  • Naar betere contacten tussen generaties (voor jong en oud)
  • Naar meer welzijn (warme zorg)
  • Naar meer autonomie (burgers zoals u en ik)
  • Naar lagere drempels (iedereen welkom)
  • Naar een veiligere samenleving (veilig thuis)
  • Naar de mobilisatie van een hele gemeente (gemeentebreed)

 

Meer informatie vindt u hier: