Meerjarenplan

Op verzoek van de Zorgverzekeraars Nederland heeft het Dementienetwerk West-Brabant in het tweede kwartaal 2018 een meerjarenplan overlegd.

Dit Dynamisch Meerjarenbeleidsplan 2018-2022 beschrijft de ambities die het bestuur en de klankbordgroep van het Dementienetwerk hebben vastgesteld, en welke acties genomen moeten worden om daar te komen. In het najaar van 2018 zullen deze acties verder worden uitgewerkt en in de tijd worden uitgezet. Geïnteresseerden kunnen dit plan opvragen via het secretariaat.