Afscheid Meta Vrijhoef - Netwerk Coordinator

Vanwege mijn aanstaande vertrek naar Zeeland, kondig ik hierbij mijn vertrek aan als coördinator van het Dementienetwerk West-Brabant aankondigen. Ik start begin 2021 als manager kwaliteit en lerende netwerken bij de Zeeuwse Zorgschakels. Dat betekent ook, dat ik eind december mijn werkzaamheden voor het Dementienetwerk zal beëindigen. Het bestuur buigt zich momenteel over mijn opvolging en ik zorg ondertussen voor een goede overdracht van mijn activiteiten.
 
Trots ben ik op wat we als partners in de regio met elkaar de afgelopen jaren hebben bereikt: een meerjarenbeleidsplan dat we gezamenlijk hebben vormgegeven, een nieuwe naam en huisstijl waarmee we ook op social media actief zijn geworden. We hebben de VR-bril Dementie in onze regio gekregen en ook de werkgroepen dementievriendelijke gemeenten hebben mooie en belangrijke activiteiten gehouden. Bijeenkomsten en trainingen vulden onze agenda’s: basiscursussen voor professionals en voor mantelzorgers en vrijwilligers, Ondersteuningsgroepen voor partners, Alzheimer Cafés, Klankbordgroepen, Casemanageroverleggen, casuïstiekbesprekingen, studiemiddagen en nog veel meer. We zijn gestart met voorlichting in moskeeën, een Signaalteam Dementie in Roosendaal, we hebben het Adoptieproject op basisscholen uitgebreid en workshops over o.a. dementiezorg aan migrantenouderen georganiseerd. En we hebben een start gemaakt met verbetering van de informatieoverdracht in de zogenaamde cliëntreis, en ook met de DementieWegwijzer voor ondersteuning aan onze doelgroep in West-Brabant. De Zorgstandaard Dementie en de Nationale Dementiestrategie voorbereid om in onze regio te implementeren. Daarbij hebben we nieuwe en nauwe samenwerking gerealiseerd met onder meer Dementie Netwerk Nederland en met de dementienetwerken in Zuidwest Nederland. Bestaande samenwerking hebben we verder verstevigd met onder andere Alzheimer Nederland, afdeling West-Brabant, het Huis van Morgen, het Care Innovation Center en het Netwerk Palliatieve Zorg. En dat alles met steeds de cliënten met dementie en hun mantelzorgers centraal. En zeker ook alles en iedereen die ik hierbij vergeet te benoemen. Want al deze mooie stappen hebben we alleen kunnen nemen dankzij de fijne samenwerking met ieders inzet. Dank daarvoor!

Rest mij nog jullie -zeker ook namens Loes!- een fijne kerst en een mooi nieuw jaar toe te wensen. Helaas door alle maatregelen een onpersoonlijk schriftelijk afscheid, maar daarom zeker niet minder gemeend. Bedankt voor de fijne samenwerking in de afgelopen jaren. En we komen elkaar vast nog wel ergens tegen!
 
Lieve groeten,
Meta Vrijhoef