Alzheimer Café online: In gesprek met een wijkverpleegkundige

In dit online Alzheimer Café gaan we in gesprek met een wijkverpleegkundige. Welke ondersteuning en zorg is er wanneer u of uw partner te maken krijgt met dementie zijn onderwerpen die in deze uitzending aan bod komen.