Dementiemonitor Mantelzorg 2020

Alzheimer Nederland wil graag weten hoe het met u gaat en wat uw ervaringen zijn met de professionele zorg. Zo kunnen zij uw belangen behartigen bij beleidsmakers in en rond de zorg. Daarom voert Alzheimer Nederland iedere twee jaar de Dementiemonitor Mantelzorg uit. Dit landelijke onderzoek doen ze samen met het Nivel, het Nederlands Instituut voor Onderzoek van de Gezondheidszorg. 

De zorg verbeteren

Zij delen de uitkomsten van de Dementiemonitor Mantelzorg met het ministerie van VWS, zorgaanbieders en –verzekeraars en gemeenten. Ook Tweede Kamerleden maken graag gebruik van het onderzoeksrapport.
Zo beïnvloeden ze beslissingen met als doel de zorg en ondersteuning bij dementie te verbeteren.

Voor wie?

De vragenlijst kan worden ingevuld door iedereen die de zorg heeft voor een naaste met dementie. Het maakt daarbij niet uit of uw naaste thuis woont of in een zorginstelling. Helpt u mee?