Dementiemonitor 2022: Jonge mantelzorgers

Ongeveer 200 van de 4531 mensen die meededen aan de Dementiemonitor, hebben een naaste met dementie die jonger is dan 65 jaar. Deze mensen zijn meegenomen in deze nieuwe factsheet. Het factsheet en de bijbehorende infographic zijn te vinden op onze website.

De belangrijkste conclusies van dit onderzoek:

• Gemiddeld zijn deze mantelzorgers 57 jaar, 66% heeft betaald werk.

• Slechts 46% van de mantelzorgers van jonge mensen met dementie vindt dat de diagnose tijdig gesteld is (in 2020: 55%; totale groep mantelzorgers 2022: 64%)

• De mantelzorg heeft een grotere impact op mantelzorgers van jonge mensen met dementie, zo beoordeelt men het sociale leven met een 6,3 (t.o.v. een 6,9 voor de totale groep mantelzorgers).

• Mantelzorgers van jonge mensen met dementie weten minder goed waar zij de ondersteuning kunnen vinden die zij en hun naaste nodig hebben dan de totale groep mantelzorgers (78% versus 87%).

• De waardering van zorginstellingen is ook minder positief dan in 2020 én ten opzichte van totale groep mantelzorgers in 2022. Dit geldt ten aanzien van activiteiten, hoeveelheid personeel en het aanraden van de zorginstelling aan vrienden en familie.