Informatie over dementie in Turks en Marokkaans

In Nederland leven 290.000 mensen met dementie. Onder mensen met een Turkse of Marokkaanse achtergrond is nog veel onbekendheid met de ziekte en er wordt weinig over gesproken. Ook blijkt hulp en ondersteuning niet altijd makkelijk te vinden of aan te sluiten. Daarom vind je vanaf vandaag vernieuwd informatiemateriaal op www.dementie.nl/turks, www.dementie.nl/turc en www.dementie.nl/maroc.

Ook op de website van het Dementienetwerk lees je meer over dementie in het Turks en Marokkaans. Ga naar https://www.dementienetwerkwb.nl/turks of https://www.dementienetwerkwb.nl/arabisch