Nieuwe website ‘Zorg voor het leven’ raakt ons allemaal

Met een nieuwe website, een ander logo en een frisse huisstijl is het Netwerk Palliatieve Zorg West-Brabant en Tholen nog beter zichtbaar én vindbaar voor patiënten én zorgverleners. Wanneer je de boodschap krijgt dat je niet meer beter wordt, staat de wereld op zijn kop. Er is verdriet, er zijn zorgen, nog bijzondere wensen misschien, maar vooral vragen. Heel veel vragen. Niet alleen bij de patiënten, maar ook bij hun naasten. Daar is behoefte aan een ander soort zorg. Kwalitatief hoogwaardige zorg die optimaal aansluit bij de persoonlijke wensen en die het leven, ondanks alles, nog zo aangenaam en comfortabel mogelijk maakt.

Het Netwerk Palliatieve Zorg West-Brabant & Tholen helpt daarbij en ondersteunt zorg- en welzijnsorganisaties bij het leveren en verbeteren van juist díe zorg. Zorg voor het leven. Voor veel mensen is ‘palliatief’ vooral een moeilijk woord. Dat is jammer, want het betekent iets heel moois: verlichting en verzachting. Medische zorg is vooral gericht op genezen, maar als genezing niet meer mogelijk is, wat dan? In dat geval kan palliatieve zorg van grote waarde zijn. Palliatieve zorg richt zich - als een warme deken - op een zo hoog mogelijke kwaliteit van leven, maar als het eenmaal zover is, ook op een waardig afscheid daarvan. De eigen keuzes, wensen en behoeften van de patiënt (maar ook diens naasten) staan daarbij voorop.

Als het gaat over het delen van kennis over hoe, waarom en wanneer palliatieve zorg een waardevolle bijdrage kan leveren aan iemandsleven, vormt het Netwerk Palliatieve Zorg West-Brabant en Tholen een belangrijke schakel. Het netwerk verbindt patiënten, hun familie, mantelzorgers en alle professionals en vrijwilligers binnen de gezondheidszorg. Dat gebeurt op basis van vijf kernwaardes, die zo goed mogelijk worden nageleefd en ook getoetst. Deze vijf kernwaardes zijn het vertrekpunt geweest van onze ontwikkeling in de nieuwe huisstijl en website. Het nieuwe beeldmerk symboliseert onze kernwaarden open, verbinding, kwaliteit, waardigheid en holistisch. De drie kleuren geven drie partijen aan: de patiënt, de zorgverlening en het Netwerk Palliatieve Zorg West-Brabant en Tholen. Wat die kernwaardes zijn en wat het Netwerk Palliatieve Zorg West-Brabant en Tholen in de praktijk kan betekenen, misschien ook voor u, is te zien op de nieuwe website.