Symposium Zinvol Thuis

Om de start het regionale Centrum voor Levensvragen te markeren, organiseren zij op donderdag 6 februari 2020 het symposium Zinvol Thuis. Op laagdrempelige en interactieve wijze staan zij stil bij levensvragen, zingeving en geestelijke verzorging. Ook wordt er praktische informatie gegeven over het Centrum voor Levensvragen. Deelname is gratis.

Doelgroep

Bent u arts, zorgverlener of vrijwilliger en werkt u met ouderen, palliatieve patiënten of hun naasten in de thuissituatie (eerstelijn)? Dan is dit symposium interessant voor u! Ook alle andere geïnteresseerden zijn van harte welkom.

Locatie

TWB Thuiszorg met Aandacht. Belder 2-4 in Roosendaal.

Programma

16.30 – 17.15    Inloop

17.15 – 17.25    Openingswoord en presentatie Centrum voor Levensvragen

17.25 – 18.00    Plenaire lezing over geestelijke verzorging, met muzikaal intermezzo

18.00 – 18.40    Pauze met eenvoudige maaltijd

18.40 – 19.30    Workshops

19.30 – 19.50    Praktische informatie Centrum voor Levensvragen

19.50 – 20.00    Muzikaal intermezzo en afsluiting

Aanmelden

https://levensvragenwestbrabant.nl/zinvolthuis/#page-content