Veel gestelde vragen over het Corona virus en dementie

Veel mensen hebben vragen, over het Corona virus, maar ook over dementie en het virus. Op deze pagina vindt u de meest gestelde vragen, en antwoorden en adviezen van experts. Ook vindt u hier de uitzendingen van de online Alzheimer Cafés.

Vaccinaties

Op deze website vindt u meer informatie over vaccinaties: www.dementie.nl 

 

Online Alzheimer Café

Door de maatregelen rondom Corona kunnen de Alzheimer Cafés helaas geen doorgang vinden. Samen met Alzheimer Nederland afdeling West-Brabant bieden we een online Alzheimer Café aan als alternatief! Achter de schermen hebben we keihard gewerkt om deze live-uitzendingen mogelijk te maken. Het eerste online Alzheimer Café heeft als thema "Corona & Dementie". 

Tijdens de uitzending van 11 mei zijn diverse vragen aan bod gekomen die door ons panel van experts (neuroloog, casemanager dementie, mantelzorgconsulente en geestelijk verzorger) zijn behandeld. We zetten deze vragen en de antwoorden voor u op een rijtje:

 • Wanneer ik mijn vader of moeder lange tijd niet kan bezoeken, wat is dan het gevolg voor de hersenschade, neemt dit juist toe en word ik straks nog wel herkend? De informatie blijft het langst bewaard in het lange termijn geheugen (oprollend geheugen: oudste herinneringen blijven het best bewaard)  en dat kan nog wel worden opgediept of worden hersteld. Ook is er zoiets als stemherkenning wat een (fijn) vertrouwd gevoel oproept. Geen prikkels krijgen, worden afgezonderd van sociale contacten, is niet goed voor het brein.

 • Er zijn veel voorzieningen gestopt zoals dagbesteding, fysiotherapie, etc. Het ontbreken van deze alternatieven zorgt voor veel spanning in de thuissituatie, ook door het ontbreken van de structuur. Wat kunnen mantelzorgers doen? Probeer zoveel mogelijk een ritme aan te houden. En doe de rituelen zoals opstaan wassen/aankleden en maaltijden zoveel mogelijk zoals gewend. Probeer daarnaast zelf wat activiteiten op te pakken samen met de partner. De medewerkers van de dagbestedingen bellen als het goed is regelmatig, vraag hen wat uw partner graag voor activiteiten deed (spel, zingen tekenen). Kijk of je daar thuis iets mee kan. Buiten lopen mag nog steeds, kijk of je ergens in een rustig gebied kunt wandelen waar je geen mensen tegenkomt. De motoriek is een punt van aandacht. Doordat er minder wordt bewogen kan dit achteruit gaan. Misschien is het mogelijk om mee te doen met Nederland in beweging op tv.  En probeer als partner ook minder te moeten…. Stel de zaken die kunnen wachten uit. En probeer wel contacten met anderen aan te gaan in de vorm van eens vaker bellen, of misschien lukt beeldbellen wel. Soms kan het opluchten om je verhaal eens kwijt te kunnen.

 • Is er zicht op hoe de mantelzorgers de afgelopen periode zijn doorgekomen zonder ondersteuning van o.a. dagbesteding voor hun naaste? In de regio Woensdrecht maar ook daarbuiten (Bergen op Zoom) is een enquête onder mantelzorgers gehouden. Er is vooral behoefte aan informatie en aan contact (angst voor sociaal isolement). Op maandag 18 mei is er een webinar van het Huis van Morgen over ‘Mantelzorg Brabantse Wal’. Margot Emmen, van het Huis van Morgen, zal deze bijeenkomst vormgeven. Zij laat zien met wat voor praktische en technologische hulpmiddelen de zorg in en om het huis verlicht kan worden. Meer informatie vindt u op deze website

 

Tijdens de uitzending van 20 april zijn diverse vragen aan bod gekomen die door ons panel van experts (neuroloog, casemanager dementie, mantelzorgconsulente en geestelijk verzorger) zijn behandeld. We zetten deze vragen en de antwoorden voor u op een rijtje:

 • Hoe houd ik mijn hoofd boven water nu alle voorzieningen zijn gestopt? Zorg dat je je verhaal kunt doen. Het mantelzorg steunpunt in uw gemeente staat altijd klaar met een luisterend oor. Geen vraag of probleem is te gek. Samen kom je misschien tot inzichten of oplossingen. Als je je vragen niet stelt of je je zorgen niet uit groeien ze je mogelijk op enig moment boven het hoofd. Wanneer je er prijs op stelt kan er iemand langs komen voor een tuingesprek. Je kunt dan in de tuin op gepaste afstand samen in gesprek gaan. Mogelijk vind je dit fijner dan een gesprek aan de telefoon.
   
 • Het huis van mijn ouders vervuilt nu ik zelf niet meer langs mag gaan om te poetsen. Spreek met je ouders/tante/oom af wanneer je komt poetsen. Vraag hen om tijdens die periode uit huis te zijn (zitten in de tuin, boodschappen, eindje rijden, wandeling) of spreek af dat ze zich in die periode ergens in huis bevinden waar jij niet hoeft schoon te maken. Op deze manier kan het huis schoon gehouden worden en heb je geen direct contact. Overweeg anders of het niet toch beter is om een huishoudelijke hulp aan te vragen via de WMO. Deze komen wel schoonmaken onder strikte afspraken.
   
 • Hoe ga ik om met het wegvallen van dagbesteding bij dementie i.v.m. corona maatregelen? Het verschilt per organisatie hoe er om wordt gegaan met openstelling van decdagbesteding. Op veel plaatsen is de dagbesteding gesloten. Bij sommige organisaties is de dagbesteding nog toegankelijk voor mensen met een WLZ indicatie op een locatie buiten de zorginstelling waarbij de maatregelen zoals 1,5 meter in acht worden gehouden. Verder is het zo dat er passende alternatieven kunnen worden aangeboden, zoals een bezoekje aan huis door de medewerker van dagbesteding, wellicht het maken van een wandeling. Het is mogelijk om vanuit de indicatie WMO begeleiding aan huis te krijgen voor maximaal 2x2 uur per week.  Ook vanuit een WLZ indicatie zou dit mogelijk  kunnen zijn, mits het aanbod er is natuurlijk. Duidelijk is dat het gaat om zorg op maat. Vraag daarom de casemanager om hulp om te kijken of het in uw situatie mogelijk is om een alternatief voor de dagbesteding aan te bieden in zorg op maat aan huis. Al zal dit niet de meerwaarde van dagbesteding volledig kunnen compenseren, het is een mogelijkheid om toch wat aandacht en ondersteuning te bieden in deze moeilijke periode.
   
 • Hoe ga ik om met onbegrip van partner of naaste met dementie over de maatregelen omtrent het coronavirus? Wees duidelijk naar uw partner, leg het uit in korte zinnen en duidelijke taal. Maak het niet te moeilijk door er veel informatie bij te halen. Zoom niet teveel in op de inhoud, maar vooral op het gevoel: "ik zie dat je het moeilijk vind en ik vind het ook erg vervelend en verdrietig. Voor nu kan ik er niets aan veranderen. Ik wil graag dat we gezond blijven en gelukkig hebben we elkaar." Ga zo mogelijk naar buiten om een stukje te lopen, blijf in beweging.
   
 • Wat zijn de kansen van mensen met dementie met corona om te genezen? Meestal verloopt een infectie met het corona virus gelukkig mild, ook bij mensen met dementie. Wel is het zo dat (kwetsbare) ouderen een hoger risico hebben op een ernstiger ziektebeeld. Daardoor hebben zij ook een hoger risico om te overlijden. Het is daarom van groot belang dat ouderen zo veel mogelijk de voorzorgmaatregelen van het RIVM volgen.
   
 • Hoe kan ik uitleggen dat er 1,5 meter afstand gehouden moet houden? Probeer korte instructies te geven en toch even afstand te houden, ook al is het net geen 1,5 meter. Draai het om zeg tegen hem/haar dat je zelf verkouden bent en niet wil besmetten en daarom afstand houdt. Complimenteer haar/hem als ze toch even afstand houdt, ook al is het net geen 1,5 meter. Geef korte opdrachten zoals: "loopt u maar door naar de kamerdeur, dan volg ik u" (zonder verder uit te leggen dat je 1,5 meter afstand moet bewaren), "wilt u daar blijven staan, terwijl ik...." Afhankelijk van de persoon zal je het wel op een rustige manier misschien een paar maal moeten herhalen.
   
 • Praktische tips. Bij binnenkomst kun je vragen of iemand alvast vooruit loopt richting de kamer/keuken, geef aan dat je hem/haar volgt op afstand. Niet te veel uitleg geven omdat de meeste mensen dit niet zullen begrijpen. Moet je iemand toch aanraken, was ervoor en erna samen goed de handen (20 seconden) met zeep. Als de cliënt ongeduldig is met het handwassen, probeer dan afleiding te bieden op een manier die aanspreekt bij deze cliënt: bijvoorbeeld een liedje zingen. Bij het aanreiken van medicatie pak je erst zelf de medicatie en legt deze op een plaats (bewaar de afstand). Geef vervolgens aan dat men de medicatie in kan nemen. Is een cliënt verdrietig? Let nu meer dan ooit op je toon. Een begrip- en respectvolle toon is natuurlijk altijd belangrijk. Zeker als fysiek contact, een troostende knuffel geen optie is. Dan moet al je begrip en liefde in je stem en houding uitgedrukt worden.
   
 • Wat als de zorg thuis niet meer gaat en opname nodig is? Hier is moeilijk één antwoord op te geven omdat iedere clientsituatie uniek is. De organisaties in de regio West-Brabant waarbij opname mogelijk is hebben allemaal hun eigen beleid, maar er is wel onderling overleg. De grootste druk ligt momenteel op de IC afdelingen. Er zijn cohort afdelingen. Dit zijn een soort tussenafdelingen waar mensen met Corona verpleegd worden voordat ze naar huis gaan. Ook zijn er mogelijkheden om mensen met dementie en corona op te nemen op speciale afdelingen. Reguliere opnames (gewone opname, zonder corona) kan nog steeds in de regio. Wel is het zo dat er veel opnames door familie wordt uitgesteld omdat er geen bezoek plaats vindt. Ga met de casemanager of geriatrisch verpleegkundige in overleg wat voor u de best passende oplossing is.
   
 • Hoe hou je het vol? Dementie is een ingrijpend ziektebeeld en je ontkomt er niet aan dat je je moet aanpassen, omdat door het ziekteverloop de dingen anders zijn dan voorheen. Dat geldt voor degenen die ziek is, maar ook voor de naasten: de partner, kinderen, betrokken buren. Je hebt er niet om gevraagd. Die kunst van het aanpassen die leer je met vallen en opstaan. Oefenen komt goed van pas in deze bizarre tijden, waar alles anders is dan anders. Zowel dementie als corona maken dat de leefwereld kleiner wordt. Wat we zien gebeuren is dat veel mensen de kleine dagelijkse dingen gaan herwaarderen. Een kaartje, de vogels in de tuin, bellen met je kleinkinderen die zo meeleven op afstand. Fysieke afstand is niet dat er geen betrokkenheid is. Telkens weer blijkt: Het zijn de kleine dingen die het doen. De kunst van het aanpassen.
   
 • Wat kun je als geestelijk verzorger meegeven aan iedereen? Houd goede moed en wees ook reëel er bestaat geen garantie op een lang en gelukkig leven. Corona beheerst op dit moment onze samenleving. Het is een ongekende en alomvattende gebeurtenis. En toch is het ook zo dat het er om gaat hoe je je eigen leven ervaart en je zo goed mogelijk aanpast aan veranderingen. Met oog en oor en neus voor de waarde van de kleine dingen. Zoals de natuur die ongestoord gewoon weer zoals elk jaar in lentetooi komt. Het helpt ons misschien om niet te veel te tobben. Ook dit gaat weer voorbij.

 

 

Andere websites met antwoorden op veel gestelde vragen

Op www.dementie.nl staan de meest gestelde vragen en antwoorden. Ook geven experts advies.

Ook op de website van Alzheimer Nederland staan de meest gestelde vragen op een rij.