Wachttijden Casemanagement Dementie

Met ingang van 1 december 2018 registreert het Dementienetwerk West-Brabant de actuele wachttijden voor Casemanagement Dementie. Onze wachttijden voor Casemanagement Dementie (peildatum 1 april 2024):

  • Het aantal cliënten dat op de wachtlijst staat: 0
  • Het aantal cliënten dat zes weken of langer op de wachtlijst staat: 0
  • Het aantal cliënten dat in zorg is: 1.631
  • Het totaal aantal fte’s van casemanagement dementie: 41,85
  • AGB-code Dementienetwerk West-Brabant: 67670019
  • AGB-code Groenhuysen: 75750729
  • AGB-code tanteLouise: 47470091
  • AGB-code TWB: 75750523

Met ingang van 1 december 2018 zijn de zorgaanbieders verplicht om hun wachttijden te registreren en door te geven als zij casemanagement dementie aanbieden. Belangenorganisaties geven aan dat de wachttijden te lang zijn maar tot nu toe is er onvoldoende bekend waar de wachttijden in Nederland te lang zijn en wat de oorzaken zijn.

Een casemanager dementie is de regisseur in de zorg voor mensen met dementie. De taak casemanagement kan uitgevoerd worden door casemanagers dementie maar ook door (wijk- of geriatrisch) verpleegkundigen met de taak casemanagement.

In de regio West-Brabant hebben de zorgaanbieders met het Dementienetwerk West-Brabant afgesproken dat de zorgaanbieders de informatie over de wachttijden casemanagement aanleveren en het Dementienetwerk West-Brabant deze gegevens ieder kwartaal op haar website publiceert.

Overigens hebben de zorgaanbieders met de zorgverzekeraars een normtijd afgesproken; de zgn. “Treeknorm”. De treeknormen kwamen tot stand in het zogenaamde Treekoverleg, waar zorgaanbieders en verzekeraars afspraken maken over aanvaardbare wachttijden. Als je te maken krijgt met een te lange wachttijd bij een zorgaanbieder, kun je contact opnemen met je zorgverzekeraar.

Voor meer informatie: http://www.mensenmetdementiegroningen.nl/verplichte-registratie-wachttijd-casemanagement-dementie/