Wachtlijsten Casemanagement Dementie

Met ingang van 1 december 2018 registreert het Dementienetwerk West-Brabant de actuele wachttijden voor Casemanagement Dementie.

Onze wachttijden voor Casemanagement Dementie (peildatum 20 juli 2021):

  • Het aantal cliënten op de wachtlijst: 0
  • De gemiddelde wachttijd bedraagt: 0-48 uur
  • Het aantal cliënten dat langer dan 6 weken op de wachtlijst staat: 0

Met ingang van 1 december 2018 zijn de zorgaanbieders verplicht om hun wachttijden te registreren en door te geven als zij casemanagement dementie aanbieden. Belangenorganisaties geven aan dat de wachttijden te langen zijn maar tot nu toe is er onvoldoende bekend waar de wachttijden in Nederland te lang zijn en wat de oorzaken zijn.

Een casemanager dementie is de regisseur in de zorg voor mensen met dementie. De taak casemanagement kan uitgevoerd worden door casemanagers dementie maar ook door (wijk- of geriatrisch) verpleegkundigen met de taak casemanagement.

In de regio West-Brabant hebben de zorgaanbieders met het Dementienetwerk West-Brabant afgesproken dat de zorgaanbieders de informatie over de wachttijden casemanagement aanleveren en het Dementienetwerk West-Brabant deze gegevens maandelijks op haar website publiceert.

Overigens hebben de zorgaanbieders met de zorgverzekeraars een normtijd afgesproken; de zgn. “Treeknorm”. De treeknormen kwamen tot stand in het zogenaamde Treekoverleg, waar zorgaanbieders en verzekeraars afspraken maken over aanvaardbare wachttijden. Indien u een te lange wachttijd bij een zorgaanbieder ondervindt, kunt u een beroep doen op uw zorgverzekeraar.

Voor meer informatie: http://www.mensenmetdementiegroningen.nl/verplichte-registratie-wachttijd-casemanagement-dementie/