Wat is een indicatie en welke zijn er (Wmo, Wlz en Wzd)?

Wanneer de zorg voor een naaste met dementie te zwaar wordt, kunt u een indicatie aanvragen om hulp te krijgen. Met een indicatie krijgt u toegang tot instellingen en hulpverleners.

Er zijn drie soorten indicaties die aangevraagd kunnen worden bij dementie. Iedere indicatie heeft een eigen doel. Hieronder leest u alles over de soorten indicaties. Wilt u een indicatie aanvragen? Klik dan hier.

 

Wmo-indicatie 

Deze indicatie is bedoeld voor iemand met dementie die thuis wil blijven wonen. Soorten ondersteuning die aangeboden kunnen worden met een Wmo-indicatie zijn onder andere een huishoudelijk hulp, dagbesteding en een rolstoel. 

Lees hier alles over de Wmo-indicatie

Wilt u deze indicatie aanvragen? Klik dan hier.

 

Wlz-indicatie 

Deze indicatie is bedoeld voor mensen die 24 uur per dag zorg nodig hebben. Dat betekent dat iemand niet meer alleen kan worden gelaten. Het gaat hier dus om een permanente situatie. Met deze indicatie kan een opname in een verpleeghuis geregeld worden, of u kunt ervoor kiezen om die zorg thuis te geven. Met deze indicatie krijgt u het zogeheten "volledig pakket thuis".

Lees hier alles over de Wlz-indicatie

Wilt u deze indicatie aanvragen? Klik dan hier.

 

Wzd-indicatie 

Deze indicatie is bedoeld voor mensen met dementie die geen hulp willen. Als uw naaste zorg weigert, moet er met deze indicatie toch gekeken worden naar oplossing. Als het niet anders kan, mag u ze onvrijwillige zorg geven.

Lees hier alles over de Wzd-indicatie

Wilt u deze indicatie aanvragen? Klik dan hier.

 

Zit het antwoord op uw vraag er niet bij? Begin dan opnieuw met de wegwijzer of neem contact op met een deskundige.

Ga terug naar het begin Neem contact op met een deskundige