• 2 dagdelen
    13:00-17:00 uur
  • Bergen op Zoom, Wijzijn Traverse
  • Deelname is kosteloos voor medewerkers van aangesloten partnerorganisaties in West-Brabant

Professionals

Basiscursus Dementie voor professionals

Omgaan met mensen met dementie vraagt om specifieke kennis en vaardigheden. In de diverse opleidingen wordt deze kennis vaak niet of onvoldoende aangeboden. Aanvullende deskundigheidsbevordering helpt onze professionals om goed om te gaan met en beter in te spelen op de zorgvraag van de cliënt met dementie. Denk hierbij aan onderwerpen als vroeg signalering, ziektebeelden, bejegening en gedragsveranderingen.

Doelgroep

Zorg- en welzijnsprofessionals, zoals verzorgenden, verpleegkundigen en woon/leefondersteuners.

Data             

  • Twee weken voor aanvang van de cursus ontvangt u de e-learning via e-mail (Kwaliteitsregister V&VN 7 punten voor beide delen )
  • Bijeenkomst 1: 15 maart 2021 van 13.00-17.00 uur
  • Bijeenkomst 2: 29 maart 2021 van 13.00-17.00 uur

 

Locatie           

Wijzijn Traverse, Jacob Obrechtlaan 5 in Bergen op Zoom 


Docent     

  • Mirjam van Reijen, Casemanager dementie

Heeft u vragen over deze activiteit?

Neem vrijblijvend contact met ons op.

+31 (0)6 58 99 36 17