Signaalteam Roosendaal

Het is nu mogelijk om een dementie-onvriendelijke situatie te melden aan het Dementie Signaalteam Roosendaal. Dit is een team van vertegenwoordigers van diverse sectoren in Roosendaal, te weten: brandweer, politie, zorg en welzijn, woningcorporatie, horeca, winkeliers en Alzheimer Nederland, afdeling West-Brabant.

De gemeente Roosendaal vindt het erg belangrijk dat mensen met dementie kunnen blijven meedoen in de samenleving. Soms merken we dat verenigingen, winkeliers en buren nog niet goed weten hoe ze met iemand met dementie moeten omgaan. Hierdoor kunnen situaties ontstaan waarbij iemand met dementie zich niet welkom of onbegrepen voelt. Daarom is er nu het Signaalteam. In deze folder lees je meer over situaties waarin soms dementie-onvriendelijk wordt gehandeld, en waar je in zo’n situatie terecht kunt.
 

Wie zijn er betrokken bij het Signaalteam?

  • Gemeente Roosendaal
  • Dementienetwerk West-Brabant
  • TWB Thuiszorg met aandacht
  • Politie Roosendaal
  • Brandweer Roosendaal
  • Alzheimer West-Brabant
  • Alwel Woningcorporatie
  • Diverse winkeliers